Klinická naturopatie – 5leté studium


Klinická naturopatie – 5leté studium

Obor klinická naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti bylinné a nutriční medicíny.

Jedná se o kombinaci západní fytoterapie a klinické nutriční medicíny. Kromě standardních západních vyšetřovacích metod (např. vyšetření krevního tlaku, krevního obrazu, atd.) pracují naturopaté s tradičními diagnostickými technikami jako jsou iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka. Tento způsob vyšetření klienta umožňuje vysoce odbornou aplikaci přírodních terapií, holistický přístup s možností úspěšně ovlivnit široké spektrum jak akutních tak chronických stavů. Klinická naturopatie nabízí odbornou pomoc při prevenci i řešení zdravotních problémů a korekci nerovnováhy „ne-mocných“ orgánů a oslabeného organismu za pomoci přírodních léčebných metod a to s prokázanou účinností.

 

STRUKTURA STUDIA

 

1.ROČNÍK

První ročník je koncipován jako představení přírodní medicíny a je pro všechny obory společný. V prvních 6 měsících (6 výukových víkendech) se posluchači seznámí s hlavními principy výživy a jejím léčivým potenciálem, na jejichž základě si pak mohou v rámci studia udělat certifikát o rekvalifikaci na výživového poradce pod záštitou Fitsite (složení zkoušek u garantky).

V dalších 5 měsících (5 výukových víkendech) se studenti naučí jak zacházet s bylinami při domácím použití, okusí relaxační techniky, meditaci a získají základy z biologie člověka.

První ročník je přípravným ročníkem pro nadcházející studium. Zájemci mohou po ukončení prvního ročníku po složení postupových zkoušek pokračovat ve studiu oborů Klinická naturopatie, Klinická nutriční medicína nebo Západní fytoterapie.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

 

Výukové dny: sobota a neděle

Termíny pro školní rok 2017/2018 najdete zde.

 

Osnova studia pro 1. ročník*

 • Aromaterapie
 • Certifikát výživového poradce – nepovinné
 • Filozofie a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Léčivý potenciál stravy
 • Léčebné koření
 • Léčivé byliny pro domácí použití
 • Manufaktura
 • Problematika mikro a makro složek stravy
 • Úvod do biologie člověka
 • Základy výživy

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

 

 2.- 3. ROČNÍK

Pokračování ve studiu umožňuje prohloubení základních znalostí z 1. ročníku a lepší porozumění principům přírodní medicíny. Studenti se vzdělávají v oblasti nutriční a bylinné terapie, nabývají vědomosti o fungování lidského těla v odborných předmětech anatomii, fyziologii a biochemii a učí se jak komunikovat s klientem a jak postupovat při vyšetřování.

Po ukončení třetího ročníku student obdrží certifikát o absolvovaném tříletém studiu. Zájemci mohou po ukončení třetího ročníku složit postupové zkoušky a pokračovat v dalším studiu pro získání vzdělání Klinického naturopata dle mezinárodních standardů.

 

Výukové dny: pátek, sobota, neděle

 

Osnova studia pro 2.-3. ročník*

 • Anatomie & Fyziologie I a II
 • Biochemie I a II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I
 • Farmakognosie
 • Jiné směry přírodní medicíny
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčebný potenciál potravy I a II
 • Léčivý plevel
 • Makroživiny
 • Materia medica
 • Mikroživiny I a II
 • Moderní fytoterapie
 • Nutriční terapie I
 • Stravování dle věkových skupin
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

 

4.- 5. ROČNÍK

Čtvrtý a pátý ročník jsou určeny zájemcům o nejvyšší odborné vzdělání v oblasti Klinické naturopatie. Znalosti terapeutů po ukončení 5. ročníků splňují mezinárodní standardy Světové naturopatické federace (World Naturopathic Federation) pro profesi naturopatie.

Studenti se zdokonalují v bylinné a nutriční terapii, osvojují si východní vyšetřovací metody jako je irisdiagnostika, zabývají se dalšími terapeutickými metodami jako je Bachova květová terapie, aromaterapie či tkáňové soli, orientují se ve farmakologii, patologii, symptomatologii a diagnóze. Naučí se základy etiky a byznysu.

Po ukončení pátého ročníku obdrží studenti diplom Klinického naturopata.

 

Výukové dny: pátek, sobota, neděle

 

Osnova studia pro 4.-5. ročník.*

 • Anatomie a Fyziologie III
 • Aromaterapie
 • Bachova květová terapie
 • Bylinná terapie II a III
 • Farmakologie
 • Iridologie I a II
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Mikroživiny III a IV
 • Medicinální houby
 • Nutriční terapie II a III
 • Patologie
 • Praxe založená na důkazech
 • Relaxační techniky
 • Symptomatologie, patologie a diagnóza
 • Tkáňové soli
 • Východní techniky léčebného cvičení
 • Základy nutrigenetiky a nutrigenomiky

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.

 

 

Ceny pro běh od září 2017

za 1. ročník ve výši 28 900,- Kč včetně DPH

za 2. ročník garantovaná cena ve výši 38 900,- Kč včetně DPH

za 3. ročník předpokládaná cena ve výši 38 900,- Kč včetně DPH*

*Organizátor garantuje, že nebude cena studia navýšena o více než  7,5%.

 

Přihlášení

Předběžnou přihlášku kde studiu od září 2018 naleznete zde. Po otevření zápisu do studia Vás budeme kontaktovat emailem s dalšími informacemi.

Studium probíhá v Praze. Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je Vám místo v kurzu garantováno). Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen.

Ke studiu se lze hlásit až do doby začátku kurzu. Zájemce o studium přihlášený po 31.8.2017 bude informován o příp. volné kapacitě kurzu a zařazení do studia. V případě, že nebude moci být zájemce zařazen do studia z kapacitních důvodů, bude mu nabídnut běh pozdější s předpokládaným začátkem zahájení studia na podzim 2018.

Váš předběžný zájem o studium od září 2018 nám můžete sdělit emailem info@skolanaturopatie.cz.

Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.