ONLINE studium

ONLINE program celostní péče

Zdraví není jen nepřítomnost nemoci. Zdraví znamená být v rovnováze a prosperovat na úrovni těla, mysli i duše. Trend a fokus západního světa pouze na fyzické bytí (ať již v aspektech zdraví či materiálního zaměření) se v posledních desetiletích až lavinově transformuje.

Pracujeme na kulturně a sociálně naučených vzorcích chování a přesvědčeních a hledáme svou vlastní pravdu a cestu. Uvědomujeme si důležitost zdravého vztahu se sebou samým, s naším okolím, s přírodou a citlivějšího vnímání světa vnitřního i toho kolem nás. Vracíme se k tomu, co je nám přirozené. Vracíme se k celostní péči o sebe samé.

Přidejte se do našeho „Online programu celostní péče“ vedeného předními českými odborníky, zaměřeného na harmonizaci všech tří úrovní – těla, mysli a duše.

Na co je „Online program celostní péče“ zaměřen?

Při péči o tělo, naší fyzickou schránku, se budeme zamýšlet nejen nad kvalitou a kvantitou stravy a tekutin, které konzumujeme. Řeč bude i o tom, jak a proč vhodně stravu doplňovat kvalitními suplementy, jak řešit běžná lehká onemocnění našeho těla pomocí bylin či homeopatie, nebo o toxinech v našem životním prostředí i domovech (nábytku, oblečení, nádobí, kosmetice atd.) a jak se jim vyhýbat.

Péče o naši mentální či psychickou schránku může být pro některé z nás složitým oříškem, často složitějším než úprava jídelníčku či nákup netoxické kosmetiky a pracích prostředků. Zahrnuje zdravé názory, vztahy, emoce a myšlenky a odbourávání negativních vzorců chování, myšlenek, případně prožitých traumat. Rozvinete svou schopnost mindfulness.

Naši péči potřebuje i duševní tělo. Toto tělo je pro většinu z nás nejméně uchopitelné. Tam, kde víme, že psychika díky našim myšlenkám a emocím existuje, naše duševní tělo hmatatelné není. Ale je přítomné. Je to naše intuice či schopnost předvídání situací, které nastanou. Pomáhá nám pochopit smysl života. Pochopit proč tu jsme a co je naším úkolem. I této části je věnována jak teoretická, tak praktická část našeho programu.

To, že tělo, mysl i duše jsou propojeny, věděly všechny tradiční kultury. Ty, kterým se podařilo zůstat stranou od „moderní“ společnosti, ty které byly považovány za „primitivní“, ty, na které se moderní společnost často dívala svrchu kvůli jejich jednoduchému stylu života, to jsou ty, od kterých se dnes naše moderní společnost učí. Díky nim, se podařilo uchovat znalosti o tom, čeho všeho je naše tělo schopné, o tom, co existuje, ale nemůžeme si na to sáhnout, o tom, co jsme donedávna považovali za magické či ezoterické.

Holistická péče nám je a vždy byla přirozená. Koncept je však daleko obsáhlejší, než se na první pohled může zdát.

Proto jsme vytvořili „On-line program celostní péče“, který nabízí základní vhled do všech výše zmíněných aspektů – abyste mohli začít svoji cestu za poznáním a sebepoznáním. Je postaven na principech klinické naturopatie, 2500 let staré profese celostní přírodní medicíny, a propojuje všechny tři aspekty bytí – fyzický (skrze výživu, fytoterapii a zdravý životní styl), mentální (skrze mindfulness či meditaci) a duchovní (skrze spiritualitu a práci s energií).

V rámci 9 výukových víkendů se budete věnovat 14 specificky sestaveným segmentům:

 • Úvod do celostní péče (Kateřina Boesenberg, ND)
 • Funkční výživa a fytonutrienty (vyučuje Mgr. Pavla Hájková)
 • Nutriční látky a jejich role ve zdraví (vyučuje Ing. Ján Staš)
 • Kvalita potravin (vyučuje Ing. Hana Střítecká, PhD.)
 • Řízená cílená detoxikace – principy, aplikace a praxe (vyučuje Mgr. Pavla Hájková)
 • Fytoterapie – použití a aplikace 30 běžně dostupných bylin (vyučuje Jitka Matoušová)
 • Netoxická domácnost (vyučuje Pavla Pavlištová)
 • Environmentální toxiny a jejich vliv na zdraví (vyučuje Kateřina Boesenberg, ND)
 • Nástroje dlouhověkosti (vyučuje Kateřina Boesenberg, ND)
 • Psychosomatika a zdraví (vyučuje Mgr. Lenka Ptáčníková, ND)
 • Homeopatie jako nástroj pro zdraví těla, mysli i duše (vyučuje Mgr. Margareta Šlemínová, RSHom.)
 • Mindfulness a meditace – most mezi myslí a duší (vyučuje Jana Kyriakou)
 • Spiritualita a práce s energií (vyučuje MUDr. Anastazie Holečko)
 • Pomůcky a terapie pro zdraví (vyučuje Kateřina Boesenberg, ND)

Informace o jednotlivých vyčujících najdete ZDE.

Veškerá výuka bude probíhat online na živo, což vám umožní studovat odkudkoliv a současně interagovat a diskutovat s lektory i spolužáky. Zároveň budou přednášky nahrávány a dostanete následně k dispozici záznam.
Součástí programu jsou skripta napsaná lektory Školy Klinické Naturopatie v tištěné podobě a uzavřená facebooková skupina určená pro diskuzi s lektory i spolužáky.
V rámci posledního výukového bloku vás pak bude čekat závěrečná zkouška (online test) a na základě jejího úspěšného splnění obdržíte certifikát o absolvovaní programu.

Jako studenti programu získáte:

 • 9 výukových víkendů nabitých informacemi
 • Nahrávky všech přednášek – přístup k nahrávkám budete mít od jejich živého vysílaní do konce programu, můžete se tedy k jednotlivým přednáškám vracet či je shlédnout později v případě vaší neúčasti na živém vysílání
 • Výuková skripta napsaná lektory ŠKN v tištěné podobě, do kterých si v průběhu programu můžete vepisovat poznámky
 • Další elektronické podklady, diagramy a tabulky usnadňující studium a propojující souvislosti
 • Uzavřenou facebookovou skupiny pro váš běh studia, kde budete mít možnost diskutovat se spolužáky i lektory
 • Certifikát o absolvování studijního programu (po úspěšném absolvování zkoušky)
 • Propojení s podobně naladěnými spolužáky a doufáme i nová přátelství
 • Technickou podporu v průběhu výuky
 • Maximální podporu z naší strany – jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na online@skolanaturopatie.cz

Začínáme v říjnu 2024. Konkrétní termíny výuky na školní rok 2024/2025 najdete ZDE.

PŘIHLÁŠENÍ

Cena školného pro běh od října 2024:
35 990,- Kč / 1 590,- EUR* včetně DPH
*úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny

Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.


Možnost splátek
Školné je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat o rozložení úhrady školného do splátek, když v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %;
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 15 % (v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek).

Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné objednávky a včasným zaplacením ceny školného, tj. připsáním školného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Máte dotazy? Napište nám na online@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 702 145 165.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.