Jednoleté studium

Toto jednoleté interaktivní studium představuje ucelený program základů naturopatické péče o zdraví člověka. Studenti získají kvalitní základy hlavních naturopatických modalit tak, aby mohli získané znalosti ihned prakticky využít v běžném životě. 
Absolventi se budou orientovat v základech léčivých bylin, aromaterapii a získají znalosti, jak správně využívat jejich terapeutického potenciálu. Nedílnou součástí studia je i funkční výživa člověka a léčebný potenciál stravy, včetně využití funkčních potravin (superpotravin) a léčebného koření. Znalosti studentů budou doplněny i o základní pohledovou diagnostiku (obličej, nehty, jazyk). 
Tento program byl koncipován zakladatelkou Školy Klinické Naturopatie Kateřinou Boesenberg, ND.

STRUKTURA STUDIA

Výuka probíhá 10 víkendů (sobota a neděle) během školního roku v období září – květen/červen (tedy cca 1x za měsíc).

Konkrétní termíny výuky na školní rok 2024/25 najdete ZDE.

Osnova

 • Aromaterapie
 • Česká fytoterapie
 • Filozofie, principy a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Funkční výživa člověka
 • Health Coaching
 • Léčebný potenciál potravy
 • Léčebné koření
 • Mikroživiny a jejich význam pro zdraví
 • Míchání a kombinování bylinných směsí
 • Potravinářství a kvalita potravin
 • Úvod do biologie a biochemie lidského těla
 • Základy pohledové diagnostiky

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Účastníci po úspěšném zakončení studia a splnění závěrečné zkoušky obdrží certifikát o absolvování jednoletého studia.

Všichni naši studenti jednoletého studia získají také*:

 • tištěná studijní skripta napsaná ŠKN ZDARMA
 • přístup do online Studijního informačního systému s dalšími studijními poklady, materiály, diagramy, tabulkami k hlubšímu pochopení studované problematiky a také podklady a prezentacemi nasdílenými lektory
 • zvýhodněné studentské ceny na naše semináře po celou dobu studia
 • zvýhodněné ceny na semináře a webináře Aliance výživových poradců, která je naším partnerem
 • přístup do soukromé facebookové skupiny sdružující naše studenty, absolventy a lektory, kde rádi diskutujeme o tématech naturopatie
 • maximální podporu z naší strany – jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@skolanaturopatie.cz

*všechny studentské výhody jsou studentům zpřístupněny od začátku školního roku v září

Přihlášení

Cena školného pro šk. rok od září 2024: 36 900 Kč / 1630 * včetně DPH.
*úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny

Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.Možnost splátek
Školné je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat o rozložení úhrady školného do splátek, když v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %;
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 15 % (v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek).Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné objednávky a včasným zaplacením ceny školného, tj. připsáním školného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné objednávky. Počet míst v jednoletém studiu je limitován na 48.

Informace o zkouškách, absolutoriu, studijních povinnostech apod. naleznete ve Školním řádu.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde nebo v přednášce o našich studijních oborech ze Dne otevřených dveří.
Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.