Jednoleté studium

Toto jednoleté interaktivní studium představuje ucelený program základů naturopatické péče o zdraví člověka. Studenti získají kvalitní základy hlavních naturopatických modalit tak, aby mohli získané znalosti ihned prakticky využít v běžném životě. 
Absolventi se budou orientovat v základech léčivých bylin, aromaterapii a získají znalosti, jak správně využívat jejich terapeutického potenciálu. Nedílnou součástí studia je i funkční výživa člověka a léčebný potenciál stravy, včetně využití funkčních potravin (superpotravin) a léčebného koření. Znalosti studentů budou doplněny i o základní pohledovou diagnostiku (obličej, nehty, jazyk). 
Tento program byl koncipován zakladatelkou Školy Klinické naturopatie Kateřinou Boesenberg, ND.

STRUKTURA STUDIA

Výuka probíhá 10 víkendů (sobota a neděle) během školního roku v období září – květen/červen. Konkrétní termíny výuky na školní rok 2020/2021 zveřejníme na jaře 2020.

Osnova

 • Aromaterapie – kurz cerfitikovaný Asociací českých aromaterapeutů
 • Česká fytoterapie
 • Filozofie, principy a teorie naturopatie
 • Funkční potraviny v péči o zdraví
 • Funkční výživa člověka
 • Health Coaching
 • Léčebný potenciál potravy
 • Léčebné koření
 • Mikroživiny a jejich význam pro zdraví
 • Míchání a kombinování bylinných směsí
 • Úvod do biologie a biochemie lidského těla
 • Základy pohledové diagnostiky

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Účastníci po úspěšném zakončení studia a splnění závěrečné zkoušky obdrží certifikát o absolvování jednoletého kurzu.

Přihlášení

Cena: 29 900,- Kč včetně DPH.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen. Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.