Výuka

Jakým stylem výuka probíhá?
U oborů Klinické naturopatie, Klinické nutriční medicíny a Západní fytoterapie docházejí studenti na prezenční výuku, která probíhá během 11 výukových víkendů (PÁ-NE, SO a NE nebo PÁ a SO dle oboru) od září do května/června – konkrétní termíny a dny výuky najdete u jednotlivých oborů. Docházka na hodiny je povinná. Míra domácího samostudia ze skript, učebnic a vlastních zápisků studenta odpovídá vysokoškolskému studiu.

Je docházka na výuku povinná? Co když zameškám výuku?
Studium je prezenční a docházka na výuku je povinná. Lektoři během lekcí zapisují Vaši (ne)přítomnost. Tolerována je absence do 20 % u každého předmětu. V případě zameškání lekce je student povinen doplnit si látku samostudiem ze skript a případně elektronických materiálů.
Při absenci 20 až 40 % se pro postup do dalšího ročníku vypracovává seminární práce k nahrazení zameškaných hodin. Absence nad 40 % je konzultována a řešena individuálně, zpravidla doporučením opakování ročníku.

V případě, že nemám možnost dostavit se na některý z vyučovacích víkendů, mohu dostat nahrávku výuky nebo se připojit online?
Výuka, která probíhá kontaktně ve škole (víceleté či jednoleté studium), není vysílána ani jinak nahrávána (z technických a mnoha dalších důvodů), tedy její sledování online či zhlédnutí nahrávek není možné.
Studenti obdrží k přednášené problematice skripta, příp. jiné tištěné či elektronické podklady a v případě zameškání výuky jsou povinni doplnit si látku samostudiem ze skript a elektronických materiálů.

To samozřejmě neplatí pro ONLINE program celostní péče, který celý probíhá online, je nahráván a následně mají účastníci k dispozici nahrávky – více info najdete ZDE.

Kde koupím skripta a učebnice na výuku?
Škola studentům poskytuje jako součást výuky veškerou povinnou literaturu (skripta, učebnice), skripta a učebnic studenti obdrží na začátku školního roku na celý daný ročník. Zároveň mají studenti v Studentském Informačním Systému (SISu) přístup k řadě dalších elektronických materiálů, které jim studium ulehčí (diagramy, formuláře, texty, powerpointové prezentace apod.).
Většinu doporučené literatury si studenti mohou zdarma zapůjčit ve školní knihovně.

Z čeho se budu moci učit?
V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek. Na začátku ročníku vždy obdržíte v každém předmětu seznam povinné a doporučené literatury. 


Studium, obory

Mohu studium v průběhu přerušit?
Přerušení víceletého studia je po dohodě možné vždy na celý školní rok (tedy lze jej přerušit pouze před nástupem do ročníku na dobu celého školního roku). Opětovný nástup ke studiu po přerušení je podmíněn volnou kapacitou v daném ročníku.
Jednoleté studium není možné přerušit.

Na jak dlouho mohu studium přerušit?
Studium je možné přerušit na tak dlouho, aby celková doba studia od jeho počátku do úspěšného zakončení nepřesáhla dvojnásobek délky studia. Například 3leté studium Klinické nutriční medicíny musí mít student splněno během 6 let od jeho počátku, tedy je možné jej až na 3 roky přerušit.

Předměty jako Biologie člověka či Nutriční biochemie jsem absolvoval(a) v rámci svého VŠ studia, je možné jejich uznání?
Ano, po předložení kopie VŠ diplomu či dalších potřebných dokumentů dokládajících absolvování látky v potřebném rozsahu je možné předměty uznat jako splněné, tedy student pak daný předmět není povinen absolvovat ani skládat zkoušku, předpokládá se, že dané znalosti již má. Účast na předmětech však i přesto doporučujeme, pro zopakování a osvěžení. Podrobné informace k uznávání předchozího studia najdete ZDE.
Upozorňujeme, že v rámci závěrečné zkoušky na konci studia, můžete být dotázáni na znalosti z těchto předmětů, i pokud je máte uznané (spolu s uznáním se předpokládá, že dané znalosti již máte ze svého předchozího VŠ studia).

Je možná změna oboru v průběhu studia?
Ano, na začátku studia v 1. ročníku do třetího výukového bloku je možné obor změnit libovolně (případný rozdíl ve školném je nutné doplatit). Později lze přestoupit pouze z Klinické naturopatie na jeden z podoborů (Klinickou nutriční medicínu či Západní fytoterapii), a to vždy po ukončeném ročníku. Teoreticky možný i přestup z podboru (KNM či ZF) na celou naturopatii (KN) nástupem do nižšího ročníku v druhém podoboru (tedy např. souběžným studiem 2. ročníku KNM a 1. ročníku ZF), nezaručujeme však, že bude studium vždy rozvrhově proveditelné (výukové dny se mohou krýt a pak je potřeba jeden z podoborů případně přerušit).

Mohu studovat oba obory Klinická nutriční medicína (KNM) a Západní fytoterapie (ZF) najednou?
Ano, v tom případě budete studovat obor Klinická naturopatie (KN), který tyto dva podobory kompletně obsahuje. 
Výukové dny jsou nastaveny tak, že ve výukové pátky probíhají nutriční předměty, v soboty společné předměty a o nedělích bylinné předměty, tedy studenti KNM chodí v pátek a sobotu, student ZF v sobotu a neděli (příp. KNM v sobotu a neděli a ZF v pátek a sobotu, pokud dojde k prohození nutriční a bylinných výukových dnů z organizačních důvodů) a studenti KN od pátku do neděle. V jednom ročníku jsou společně studenti všech oborů. Výukové dny jednotlivých podoborů se v průběhu studia mohou změnit.
Klinická nutriční medicína + Západní fytoterapie = Klinická naturopatie.

Rozmýšlím se mezi jednoletým a víceletým studiem, co byste mi doporučili? Pro koho je určeno jednoleté a pro koho víceleté studium?
Jednoleté studium je vhodné pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s klinickou naturopatií, nahlédnout do tajů léčivých bylin a výživy a naučit se, jak tyto znalosti využít v každodenním životě. Výuka sestává z 10 výukových víkendů (soboty a neděle = 20 výukových dní). Jednoleté studium není náročné na domácí samostudium a přípravu.
Víceleté studium jde již v prvním ročníku více do hloubky a je určeno pro zájemce, kteří v tomto oboru chtějí získat odbornost, pochopit principy fungování lidského těla a to, jak můžeme fyziologii a patologii lidského těla ovlivnit bylinnými a nutričními prostředky. Víceleté studium je také již od prvního roku náročnější a vyžaduje více samostudia.

Je možné po absolvování jednoletého studia pokračovat do víceletého?
Ano, mnoho našich studentů má po absolvování jednoletého studia touhu studovat dále a rozhodnou se nastoupit do víceletého studia. Jednoleté studium a první ročník víceletého studia se však neshodují, je tedy potřebné nastoupit do 1. ročníku s tím, že některé překrývající se předměty Vám budou uznány a nemusíte je absolvovat znovu. Zároveň se Vám hodiny za jednoleté studium (cca 120-130 hodin) započítají do celkového počtu hodin studia, což Vám sníží počet hodin seminářů, které je nutné absolvovat v případě oboru Klinická naturopatie.

Je možné se po absolvování jednoletého či online studia začít naturopatii profesně a otevřít si vlastní poradnu?
K výkonu profese naturopatie je celosvětově uznáváno jako znalostní minimum 1500 hodin výuky a praxe. V našem víceletém oboru Klinické naturopatie je dosažena potřebná odbornost a hloubka znalostí, která se bohužel do jednoletého studia nedá obsahově ani časově vměstnat.

Jak probíhá praxe?
Víceletý obor Klinické naturopatie má povinných 400 hodin praxe pro naplnění Standartu naturopatie dle WHO. Z těchto 400 hodin je povinné absolvovat 50 hodin v rámci studentské kliniky (jejich seznam a vypsané termíny praxe obdržíte v odpovídajícím ročníku), kde vedete konzultaci s klientem a navrhujete terapii pod dohledem kvalifikovaného praktika či jste na náslechu konzultace pod vedením některého z Vašich spolužáků. Zbývající hodiny praxe můžete pokračovat na studentské klinice, najít si místo na praxi v místě bydliště (po předchozí domluvě a schválení Školou) či vést konzultace s vlastními klienty. Obory Klinická nutriční medicína a Západní fytoterapie mají povinných 100 hodin praxe z nichž 30 musí proběhnout na studentské klinice. Případný poplatek za praxi není v ceně studia a hradí se přímo praktikovi, u nějž student praxi absolvuje.


Lektoři

S jednotlivými lektory se seznamte zde.

Jsou možné i dodatečné konzultace s lektory, pokud mi není něco jasné?
Konzultace k probírané problematice jsou možné, záleží na dohodě s lektorem. Zároveň škola nabízí u řady předmětů možnost placených dodatečných konzultačních hodin, které probíhají online mimo víkendovou školní výuku.

Budu se moci se na někoho obrátit a konzultovat své dotazy i po ukončení studia?
Součástí studia je nejen teoretická výuka, ale rovněž praktická výuka, s možností použít získané znalosti na konkrétních případech. Studující jsou pravidelně seznamováni s klinickými případy, ke kterým mají možnost vyjádřit se, diskutovat je a diagnostikovat pod dohledem odborných lektorů. Všem studentům zároveň doporučujeme členství v České naturopatické společnosti, národní naturopatické asociaci. Cílem ČNS je sdružování praktiků naturopatie, klinické nutriční medicíny a západní fytoterapie, jejich trvalá podpora a spolupráce s nimi.


Přihlášení, termíny

Kdy jsou otevírány přihlášky na další školní rok začínající v září?
Na jaře téhož roku. Pokud chcete být přednostně informován(a) o otevření přihlášek, můžete vyplnit předběžnou elektronickou přihlášku (naleznete na stránce každého oboru).

Kdy jsou zveřejňovány termíny výuky na další školní rok?
Běžně v průběhu června daného roku. Bohužel nedokážeme říci přesné datum, protože to záleží na poskytovateli prostorů.
Termíny na školní rok 2024/2025 jsou již zveřejněny ZDE.

Přihlásil(a) jsem ke studiu. Kdy obdržím rozvrh hodin výukových dní?
Před začátkem školního roku na začátku září.

Od kolika do kolika hodin probíhá výuka?
To záleží vždy na rozvrhu hodin pro daný ročník, který je sestavován v srpnu. Zájemce i studenty upozorňujeme, že výuka může být kdykoliv od 9:00 do 19:00 ve všechny výukové dny, avšak může končit i již v 16:00.

Mohu se přijít na výuku podívat? Pořádáte nějaký Den otevřených dveří?
Každý rok pořádáme Den či týden otevřených dveří, zpravidla v dubnu a v poslední letech výhradně online. Informace o DOD zveřejňujeme předem. Abyste byli v obraze, můžete se přihlásit k odběru newsletteru zde. V roce 2023 proběhl Týden otevřených dveří online, záznamy přednášek najdete zde.

Zmeškal(a) jsem začátek školního roku, mohu ještě nastoupit?
Pozdější nastoupení ke studiu je ještě možné v případě zmeškání prvních jednoho až tří výukových bloků, zmeškané bloky se ale započítají do absence a je nutné si poté hlídat docházku.
Po 4. výukovém bloku (tzn. cca od prosince) již není možné ke studiu nastoupit z důvodu příliš velkého množství zameškané látky. V takovém případě doporučujeme využít školní rok k absolvování některých z vypsaných seminářů, které se Vám pak započítají do hodin studia, pokud se rozhodnete od následujícího školního roku ke studiu nastoupit.

Musí mít zájemce o kurz nějaké odborné vzdělání?
Ke studiu nejsou stanoveny žádné vědomostní předpoklady a nepožaduje se žádné ukončené odborné vzdělání. Předpokládá se hlavně zájem o vybraný obor. Přesto víceleté studium vzhledem k jeho náročnosti doporučujeme zájemcům s dokončeným středoškolským vzděláním. I přes systematický postup výuky a opakování základních principů, zájemcům o studium taktéž vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie, na jejichž základy se navazuje. V případě neznalosti základních principů biologie a chemie se předpokládá, že si je student samostudiem doplní. Poněvadž se jedná o studium koncipované dle zahraničních vysokoškolských osnov, domácí příprava a samostudium jsou nutností. Zároveň zájemce upozorňujeme, že není možné vyhovět individuálním požadavkům na úpravy prezentací lektorů (více obrázků, méně obrázků, více textu, méně textu apod.), kteří mají letité lektorské zkušenosti školení jak laické, tak odborné veřejnosti.
Naše jednoleté studium či ONLINE studium nejsou tak náročné na přípravu a studium jako víceleté obory, jsou koncipovány jako úvod do klinické naturopatie pro zájemce, kteří chtějí své znalosti využít hlavně v rámci prevence a domácího použití.


Zkoušky

Vzhledem k rozsáhlému obsahu studia víceletých kurzů nastavila ŠKN způsob kontroly znalostí přednášené problematiky. Tím budou průběžné písemné testy nebo pololetní a závěrečná písemná, příp. ústní zkouška (určuje přednášející konkrétního předmětu), kterou je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku. Na začátku studia budete lektory informováni, jaké bodové ohodnocení, příp. procentuální ohodnocení Vaší práce bude akceptováno z jednotlivých předmětů jako úspěšné. Při nedosažení stanoveného ohodnocení bude možnost zkoušku opakovat v opravném termínu. Dosažené a osvojené znalosti i praktické dovednosti jsou základem pro studium v následujícím roce.
Zkoušky probíhají v rámci lekcí a jejich datum se dovíte již na začátku školního roku v rámci osnov předmětů.
Studenty jednoletého studia a online programu čeká pouze jedna závěrečná zkouška zahrnující témata probíraná během celého školního roku, na základě úspěšného absolvování pak studenti obdrží certifikát o absolvování jednoletého studia/online programu.

Z čeho se budu moci učit?
V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, online materiály nebo vlastní zápisky z přednášek. Na začátku ročníku vždy obdržíte v každém předmětu seznam povinné a doporučené literatury.

Je možné si doplnit zkoušku, pokud zameškám?
Ano, v každém školním roce jsou vypisovány dva hromadné náhradní termíny zkoušek (pro případ nepřítomnosti během lekce nebo opravení nepodařené zkoušky), zpravidla v říjnu a březnu v rámci výukového bloku, o jejichž konání jsou studenti včas informování emailem. Mimo tyto dva náhradní termíny je možný dle dohody individuální náhradní termín za doplatek 500,- Kč.
Zkoušku je nutné si v případě zameškání doplnit či v případě neúspěchu opravit nejpozději behěm následujícícho ročníku.

Mohu absolvovat víceleté studium, aniž bych plnil(a) průběžné zkoušky, pokud nechci na konci studia obdržet diplom?
Jsme víceletými obory vázáni na osnovy a podmínky WHO, jež následujeme a jež vyžadují, aby prohlubování znalostí bylo umožněno pouze studentům, kteří mají znalosti předcházející. Jako škola za tímto pravidlem také stojíme a zakládáme si na tom, aby odborné informace nebyly předávány laikům, protože v jejich rukách mohou být nesprávně interpretovány. A bohužel jiná možnost než ověřit zkouškami, že studenti znalosti mají, a mohou tím pádem pokračovat v získávání nových, odbornějších znalostí, momentálně není. V případě zájmu o méně náročnou formu studia s méně zkouškami doporučujeme studium jednoleté či online program celostní péče


Místo

Kde se studium koná?
Veškerá naše výuka i semináře probíhají v Praze. O konkrétní adrese výuky jsou přihlášení studující informováni emailem (může se lišit dle aktuálně pronajatého prostoru na daný školní rok).

Plánujete výuku i v jiných městech či na Slovensku?
I když zájem o studium odborných kurzů, které zajišťuje Škola Klinické Naturopatie, přichází z celé republiky i ze Slovenska, zatím se o organizování kurzů jinde než v Praze neuvažuje. ŠKN by se tímto zabývala v případě, kdyby počet zájemců v daném regionu byl rentabilní k celkovým nákladům na pořádání kurzů.

Ubytování
Studující si zajišťují i hradí ubytování sami.


Cena

Ceny školného jsou podrobně uváděny u jednotlivých oborů.

Je možné platbu školného rozdělit do splátek?
Ano, školné je možné rozdělit do splátek, konkrétní informace ke splátkám naleznete na stránkách u jednotlivých oborů.


Akreditace

Jsou vaše kurzy akreditovány MŠMT ČR?
V současné době naše studijní obory akreditovány MŠMT nejsou. Součástí víceletého studia oborů Klinická naturopatie a Klinická nutriční medicína je od šk. roku 2023/24 státní autorizovaná zkouška pro profesi Výživového poradce (akreditace Ministerstvem zdravotnictví).

Budu mít po absolvování kurzu nějaký titul?
Program víceletých odborných vzdělávacích kurzů je koncipován podle obdobných certifikovaných vysokoškolských vzdělávacích programů v zahraničí, především ve Velké Británii, USA a Austrálii. V ČR tato forma studia jako VŠ studium legálně uznána není. Jelikož se tedy nejedná o vysokoškolské studium, titul VŠ (Bc., Mgr.) nezískáte. V současnosti absolvent obdrží na základě úspěšného ukončení studia Certifikát/Diplom o absolvování příslušného kurzu vydaný Školou Klinické Naturopatie. V případě studia Klinické naturopatie terapeut splňuje po úspěšném absolvování studia mezinárodní standardy Světové naturopatické federace a Světové zdravotnické organizace pro obor Naturopatie.

Když u Vás budu studovat budu mít status studenta? Dostanu potvrzení o studiu nebo kartu ISIC?
Vzhledem k tomu, že nejsme akreditovaná vysoká škola, nebudete mít status studenta, nemůžeme Vám vydat oficiální potvrzení o studiu ani studentskou kartu ISIC.


Další

Všiml/la jsem si, že součástí kurikula víceletých oborů je předmět Symptomatologie, patologie a diagnóza – budeme v rámci patologie pitvat zvířata?
Ne, zvířata pitvat nebudete. Předmět Symptomatologie, patologie a diagnóza se věnuje lidským onemocněním, jejich příznakům a diagnostice (pouze v teorii, nebudete pitvat ani člověka :).

Jaké semináře a webináře se mohou uznat a započítat do hodin studia? 
Vámi absolvované semináře 2 roky zpětně před nástupem ke studiu ve Škole Klinické Naturopatie a webináře na Brainberry, je možné uznat po naší kontrole a započítat do hodin studia. Seminář „Kurz první pomoci“ a Státní autorizovaná zkouška Výživový poradce (69-042-N) je možné uznat na základě doložení certifikátu o absolvování. 

Školní řád ke stažení.

Brožura s informacemi o oborech a předmětech ke stažení.

Záznam přednášky o studiu u nás, která proběhla v rámci Týdne se Školou Klinické Naturopatie 2023.


Nenašli jste odpověď? Neváhejte a kontaktujte nás na info@skolanaturopatie.cz