Náhradní termíny zkoušek z předmětů / závěrečné zkoušky jednoletého studia

Hromadné náhradní termíny zkoušek probíhají ve škole každý školní rok během březnového a říjnového výukového bloku víceletého studia.

Nejbližší hromadný náhradní termín proběhne v průběhu říjnového výukového bloku ve šk. roce 2023/24. Konkrétní den a čas a možnost přihlášení zde zveřejníme cca tři týdny předem. Prosíme, dříve se nám nepřihlašujte (je nutné přihlášení na přesný den a čas).

V jednom termínu je možné absolvovat více zkoušek, je na Vašem uvážení, kolik zvládnete.

Pokud by Vám tento termín nevyhovoval, je zde i možnost individuálního náhradního termínu dle dohody (ten je však zpoplatněn 500,- Kč na osobu a termín – během jednoho termínu je možné napsat více zkoušek). Pro domluvu individuálního náhradního termínu se, prosím, obracejte na studijní oddělení na info@skolanaturopatie.cz.

Zkoušky, jejichž řádný termín probíhal za osobní účasti, není možné absolvovat online.

Náhradní termín závěrečných ústních zkoušek k zakončení studia víceletých oborů

Náhradní termín závěrečných ústních zkoušek k zakončení studia pro absolventy z předchozích let probíhá vždy ve stejném termínu jako řádný termín 4. ročníku v aktuálním školním roce.

Nejbližší termín je vypsaný na 14.10.2023. Musí být naplněna minimální kapacita 8 osob. Přihlášky posílejte do 30.6.2023 na email info@skolanaturopatie.cz. Děkujeme.

Zkoušky je možné se zúčastnit, i když nemáte zbývající studijní povinnosti splněné, diplom o úspěšném absolvování studia pak obdržíte po splnění poslední studijní povinnosti.

O adrese konání budeme účastníky včas informovat a pak obdrží časový harmonogram zkoušky s přesným časem zkoušení.