Ředitelka vzdělávání

Garantka pro obor Klinická nutriční medicína

Kateřina Boesenberg BHSc. ND

Klinický naturopat, nutriční terapeut

Kateřina Boesenberg BHSc. ND

Kateřina Boesenberg BHSc. ND se oborům nutriční výživy a celostní přírodní medicíny začala věnovat v roce 2001 na Australian College of Natural Therapies (Sydney, Austrálie). Odborné obory klinické naturopatie a klinické nutriční medicíny (Dip. Nut. 2005, Adv. ND 2006) pak vystudovala na prestižní Nature Care College v Sydney. Po jejich dokončení si nejdříve rozšířila vzdělání o diplom z univerzity Charlese Sturta v oboru Health Sciences (2007) a následně o kvalifikace u Institutu Funkční Medicíny v Británii (2012-14). V soukromé praxi, kterou vede od roku 2005 (Sydney, Praha), se specializuje na nedostatky imunitního systému, autoimunitní onemocnění, hormonální nerovnováhu a obtíže zažívacího traktu. V současnosti se kromě privátní praxe věnuje převážně přednáškové a lektorské činnosti. Je prezidentkou České Naturopatické Společnosti, asociace podporující rozvoj klinické naturopatie v České republice a zakladatelkou a ředitelkou Školy Klinické Naturopatie. V letech 2018 – 2020 zastávala pozici Předsedkyně Evropského výboru Světové naturopatické federace a zároveň byla členkou jejího exekutivního výboru.Garanti

Garantka pro obor Západní fytoterapie

Jorika Tasevová

předměty: Bylinná terapie

Terapeut západní fytoterapie

Jorika Tasevová je lektorkou ve Škole Klinické naturopatie od roku 2015. Již od dětství se zajímala o byliny a jejich využití, což ji v roce 2011 vedlo k vystudování oboru Fytoterapie na Škole přírodní medicíny. Od té doby se bylinkářství věnuje profesně. V současnosti provozuje firmu U bylinkářky, jež se zabývá výrobou bylinných čajů, tinktur a kosmetiky.Garantka pro předměty Nutriční biochemie a Farmakologie

Mgr. Soňa Talacko, PhD.

předměty: Nutriční biochemie, Farmakologie

Mgr. Soňa Talacko, PhD.

Mgr. Soňa Talacko, PhD. vystudovala Biochemii a Vývojovou a buněčnou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během pětiletého působení na Ústavu molekulární genetiky AVČR  se Soňa zabývala základním výzkumem buněčných mechanismů reagujících na poškození DNA a regulujících nádorové bujení. Od roku 2013 vyučuje na Škole Klinické Naturopatie předměty Biologickou chemii (Biochemii a molekulární fyziologii lidského těla) a Farmakologii. V současné době pracuje Soňa také pro potravinářskou společnost Heaven Labs s.r.o, kde se zabývá hodnocením kvality surovin, produktu ManaTM a odborným školením a poradenstvím v oblasti biochemie výživy a vlivu potravin na lidský organismus.Garantka pro předměty západní medicíny

MUDr. Tereza Mušková

předměty: Biologie člověka

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2016 získala atestaci v oboru všeobecná chirurgie. V současné době je lékařkou chirurgického oddělení Nemocnice Kladno s.r.o.
Ve Škole Klinické Naturopatie vyučuje již třetím rokem Biologii člověka. Tereza se zúčastnila mnoha stáží a dalších vzdělávacích aktivit jako například Reproduction and diseases of women and children, University in Oslo uzavřeno zkouškou, Accident & Emergency, St John‘s hospital, The University of Edinburgh, demonstrátorka na anatomických pitvách v Anatomickém ústavu, odborná asistence při výuce chemie v Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK, praktický kurz DNA diagnostiky, 1. LF UK, Základy akupunktury, 1. LF UK, rekvalifikační kurz sportovní a rekondiční masáže.Lektorský sbor

Eva Blaho, Adv Dip Nut & Adv Dip WHM

předměty: Nutriční terapie, klinické kazuistiky

Eva Blaho, Adv Dip Nut & Adv Dip WHM

Záujem o zdravú stravu sa u nej prehĺbil už počas štúdia na Hotelovej akadémii v Čadci, kde získala teoretické a praktické skúsenosti ohľadom technológie postupov a prípravy jedál. Po rozhodnutí venovať sa tejto téme intenzívnejšie a so zámerom dosiahnuť čo najkvalitnejšie vzdelanie, si vybrala štúdium na prestížnej škole prírodnej medicíny ACNT Australasian College of Natural Therapies, v Austrálii. Trojročné štúdium so špecializáciou na zdravú výživu a fytoterapiu („Clinical Nutrition & Western Herbal Medicine“) úspešne ukončila v roku 2011.
Počas štúdia pracovala na fakultnej klinike, ako aj konzultantka v oblasti fytoterapie a stravovania v špecializovaných predajniach so zdravou výživou. Bola to výborná príležitosť, počas ktorej sa naučila aplikovať teoretické poznatky pod dohľadom skúsených pedagógov priamo do praxe.

Po návrate na Slovensko si rozbehla vlastnú konzultačnú prax zameranú na poradenstvo v oblasti zdravého stravovania. Jej cieľom je šíriť ideu zdravej výživy a šťastného života práve tu, kde je doma.
V rokoch 2014-2017 pôsobila na 1. klinike celostnej medicíny na Slovensku – Medante ako nutričný poradca pre širokú škálu klientov s rôznymi zdravotnými problémami.
Do jej pracovného portfólia patrí aj spolupráca s občianskym združením Jem iné, FoodKut, Food 2.0, ktoré šíria ideu moderného stravovania a zabezpečujú zdravú stravu pre deti aj dospelých.
Venuje sa aj publikačnej a vzdelávacej činnosti vo forme písania kníh, článkov, workshopov a rôznych prednášok. Spolu s MUDr. Petrom Minárikom, PhD. a ďalšími lekármi špecialistami spolupracovala na sérií kníh „Diéta pri ochoreniach …“ 
Napriek tomu, že je momentálne na materskej dovolenke, stále aktívne pracuje a prehlbuje si vedomosti hlavne v oblasti funkčnej medicíny.
Viac informácii nájdete na www.evablaho.sk


Jitka Matoušová

předmět: Fytoterapie ve víceletém, jednoletém i online studiu, Farmakognosie

Jitka Matoušová

„Od dětství mě fascinovala příroda. Ráda jsem pozorovala různé rostliny a živočichy i jejich vzájemné vztahy. V nejbližší rodině jsem se setkala s různými vážnými nemocemi, a tak jsem svou pozornost zaměřila především na léčivé rostliny. Volba oboru, ve kterém bych se ráda pohybovala, byla jasná. Vystudovala jsem střední školu obor Farmaceutický laborant v Kolíně a následně si po pár letech udělala v Brně i atestaci v oboru Lékárenství. V Hradci Králové jsem pak měla možnost studovat jednoletý obor Léčivé rostliny. Ve svém oboru jsem chtěla získat co nejvíce informací, a proto jsem pracovala v různých typech lékáren (od soukromé malé lékárny, přes lékárnu polikliniky až po nemocniční lékárnu). Několik let jsem pracovala ve firmě zabývající se doplňky stravy a v obchodu se zdravou výživou, abych poznala i jejich pozadí. I když jsem získala ve svém oboru poměrně mnoho informací a znalostí, přestal mě tento obor naplňovat. Chyběl v něm „člověk“. Shodou okolností a kvůli svým zdravotním obtížím jsem se před pár lety částečně odklonila od původního oboru a začala se kromě léčivých rostlin a zdravé výživy věnovat více i psychologii. Vystudovala jsem obor Klinické naturopatie, kterému se věnuji dodnes. Ve své praxi se zaměřuji převážně na potíže spojené lymfatickým systémem a postižením pokožky. “Mgr. Karolína Kunftová

Mgr. Karolína Kunftová

předměty: Nutriční terapie, Materia Medica, Léčivý potentciál potravy, klinické kazuistiky

Karolína nejprve vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde ji nejvíce nadchla biologie a fyziologie člověka i botanika. V posledním roce studia si vybrala studijní pobyt v holandském Maastrichtu, kde se věnovala oboru Public Health and Health Management. Poté pracovala v oblasti fyzio-fitness a současně jako HR managerka v IT firmách. Až v roce 2016 objevila naturopatii a ta ji změnila život. Vystudovala dvoj-obor Klinická nutriční medicína a Západní fytoterapie na Škole Klinické Naturopatie. Od roku 2018 se věnuje své naturopatické praxi. Ráda se neustále vzdělává a experimentuje, aby mohla svým klientům i studentům být dobrou průvodkyní na cestě ke zdraví. V roce 2020 Karolína převzala první naturopatickou kliniku Naturopathic Solutions v Praze, která je zároveň klinikou studentskou. Momentálně Karolína studuje postgraduální program v UK v oblasti sportovní funkční medicíny a výživy. Ráda se věnuje také propagaci naturopatie a preventivní medicíny na živo i na sociálních médiích.


MUDr. Ondřej Nývlt

předměty: Biologie člověka, Symptomatologie, patologie, diagnóza

MUDr. Ondřej Nývlt

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1994 získal atestaci v oboru anesteziologie a resuscitace. Pracoval jako anesteziolog na kardiochirurgickém oddělení v pražském IKEM, kde se účastnil několika výzkumných projektů, byl také členem Komise pro účelnou farmakoterapii. Později spolupracoval v Ústavu časné diagnostiky aterosklerózy s prof. MUDr. RNDr. Janem Oppltem, PhD. na novém způsobu diagnostického vyšetření Atherotest, pomocí něho lze rozpoznat a léčebně zachytit počáteční metabolická stadia aterosklerózy. Prošel si několikaletou prací pro farmaceutickou firmu Merck Sharp & Dohme na různých pozicích včetně klinického výzkumu a registrace léků. V současné době působí jako prezident Aliance výživových poradců ČR, člen Společnosti pro výživu, Vědecko-lékařské rady společnosti NUTRIADAPT a Odborné rady společnosti UGO. Je Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Výživový poradce. Problematikou výživy ve vztahu ke zdraví se zabývá více než 20 let a v rámci svého působení spojuje poznatky moderní medicíny s nutričním poradenstvím. Kromě vzdělávání výživových poradců se také věnuje odbornému hodnocení biochemických nálezů, přednáší na Jihočeské univerzitě v ČB, na odborných konferencích, na středních a základních školách. Ve Škole Klinické Naturopatie vyučuje Biologii člověka a Symptomatologii, patologii, diagnózu.Jakub Přibyl

předměty: Mikroživiny

Konzultant pro personalizovanou výživu

Jakub Přibyl

Konzultant pro personalizovanou výživu s dlouholetou praxí v oblasti nutriční prevence a sportovní dietologie. Má bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a praktickým využitím doplňků stravy.
Působí také jako externí konzultant pro firmy zabývající se výrobou a distribucí potravin.
Je spoluzakladatelem a produktovým vývojářem ve firmě Trime, která se zabývá výrobou doplňků stravy.MUDr. Tereza Černá, CFMP

předměty: Klinické vyšetřovací metody

MUDr. Tereza Černá, CFMP

Absolvovala 2. lékařskou fakultu v Praze z roku 2011, poté se v rámci přípravy k atestaci pohybovala na odděleních rehabilitace a neurologie. V roce 2018 složila atestaci z Rehabilitační a fyzikální medicíny. Hlubší zkoumání podstaty chronických obtíží a zájem o celostní pohled na člověka a zdraví ji přivedl k funkční medicíně, poté ke spolupráci s Institutem funkční medicíny v Praze a vystudováním dálkově tento obor na Functional Medicine University v USA, který zakončila v květnu 2021.
Momentálně se věnuje nejen klasické rehabilitační medicíně, ale také vlastní praxí funkční medicíny v Centrum Be balanced na Praze 6.
Tereza je maminkou dvou malých kluků, kteří jsou její největší inspirací v životě. Ve volném čase se věnuje triatlonu, hraje na klavír, čte, miluje čas strávený v přírodě. Žije s manželem a dětmi v Praze.Bc. Petra Svobodová

předměty: Mikroživiny I a II, Léčivý potenciál potravy, semináře

Bc. Petra Svobodová

Po ukončení bakalářského oboru Biomateriály pro medicínské využití na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se odstěhovala na Island, kde pochopila, že pokud má být její budoucí práce i koníček, tak musí své pole působnosti přesunout z anorganického oboru více ke stravě, k pochopení lidského těla. A tak se stala studentem Školy Klinické Naturopatie, kde se spojilo vše, co ji fascinuje: vliv stravy, funkčních potravin, nutričních doplňků a bylinek na lidské tělo.
V roce 2018 absolvovala rekvalifikační kurz Poradce pro výživu akreditovaný MŠMT. V roce 2019 získala certifikát od společnosti Nordic Laboratories k interpretaci DNAlife testů. Od prosince roku 2020 působila jako terapeut na Institutu funkční medicíny a výživy, kde zároveň koordinovala členy Programu funkční medicíny. Od září roku 2022 se s Petrou můžete potkat v Centru Návyků, kde krom terapií, také lektoruje webináře. 
Informace nabyté ze Školy Klinické Naturopatie se Petra snaží veřejnosti předat pomocí jednoduchých tipů na svém blogu www.cookmeslow.cz, který založila v době, kdy žila s rodinou v Portugalsku.Ing. Monika Novotná

předměty: Funkční výživa – makrosložky stravy

Ing. Monika Novotná

Ke své současné profesi se dostala tak trochu oklikou. Původně vystudovala ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a víc než 13 let pracovala jako specialistka on-line komunikace a eCare. Touha pochopit, jak funguje naše tělo a jak mu můžeme přírodní cestou pomoct ke zdraví, ji zavedlo až ke studiu Klinické nutriční medicíny. Po úspěšném završení 3,5 letého studia na Škole Klinické Naturopatie začala svou praxi terapeutky. Jako důležitý nástroj pro diagnostiku používá iridologii (rozbor oční duhovky). Snaží se klientům vysvětlit, jak funguje právě jejich tělo, k čemu mají dispozice a co vše mohou sami ovlivnit. Zároveň je učí vnímat své tělo a umět číst signály, které jim dává. S tím pak souvisí i nastavování optimálních stravovacích návyků.
Ve své praxi se zaměřuje na poruchy zažívacího traktu, mentální vývojové poruchy (PAS, ADHD, ADD), problémy se spánkem, únavu, stres, autoimunitní onemocnění a prevenci civilizačních chorob.
Monika působí v rámci projektu HealthJam a můžete ji potkat na Klinice integrativní medicíny v Praze na Andělu.Mgr. Lenka Ptáčníková

předměty: Makroživiny

“Vystudovala jsem magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, obor Výchova ke zdraví a Tělesná výchova a sport. Zároveň jsem vystudovala Školu Klinické Naturopatie. Následně moje cesta vedla na Kliniku Endala v Praze, která se zabývá holistickým přístupem ke zdraví. Na klinice jsem působila 4 roky a v průběhu jsem se věnovala i soukromé praxi v ordinaci.

Oblasti, kterým se věnuji je naturopatie, psychosomatika, funkční medicína a výživa, práce s ženstvím a cykličností. Jako důležité vnímám komplexní propojení těla a mysli, za hledáním rovnováhy zdraví a spokojenosti.”Pavlína Nováková

Pavlína Nováková

předmět: Iridologie

Oční optik – optometrista

Pavlína je optometristka s 25 letou praxí, k očím má tedy vztah velice blízký. K celkové diagnostice podle tradiční medicíny, kde hraje Iridologie důležitou roli se dostala přes 5leté studium Přírodní medicíny v Praze, v současné době souběžně vykonává svoji původní profesi a Diagnostiku –Terapii podle zásad tradiční, přírodní medicíny. Klade důraz na praktický rozbor pochopitelný pro klienta.Mgr. Pavla Hájková

předměty: Funkční výživa v online studiu, semináře

Mgr. Pavla Hájková

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde poté tři roky pokračovala v doktorském studiu se zaměřením na výživu a přírodní medicínu v tzv. rozvojových zemích. Její pohled na výživu a zdraví člověka formovaly pracovní pobyty v jižní Francii a v západoafrické Ghaně, kde se podílela na projektech komunitního rozvoje. Zájem o přírodní medicínu a celostní přístup ke zdraví ji přivedl do Školy Klinické Naturopatie v Praze, kde absolvovala obory klinická nutriční medicína a západní fytoterapie. Od roku 2015 vede na Uherskohradišťsku vlastní privátní praxi Přirozeně ke zdraví (www.prirozenekezdravi.cz). Specializuje se zejména na výživový koučink, aplikaci léčebné výživy a individuální fytoterapie při zdravotních potížích a jako maminka tří malých dětí také na naturopatickou péči o matku a dítě. Věnuje se přednáškové činnosti a lektorství ve výživě a zdravém životním stylu a se Školou Klinické Naturopatie spolupracuje na psaní studijních skript.Jana Kyriakou

předměty: Jóga a mindfulness v online studiu, semináře

Jana Kyriakou

Jana Kyriakou praktikuje a učí pohyb a práci s tělem i myslí více než 20 let. Pomáhá dospělým, dětem a mladistvým, aby se cítili ve svém těle doma, aby uměli pracovat se stresem a úzkostmi a aby žili naplno a s radostí. Je mezinárodně certifikovaná lektorka mindfulness, jógy a jógové psychologie, pilates, jógy smíchu, tance a programu Embody Love Movement© (ELM), zaměřujícího se na problematiku “body-image” a rozvoj sebelaskavosti. Misí programu ELM je i prevence a podpora při poruchách příjmu potravy, sebepoškozování a nízké sebeúctě. Jana je členkou týmu expertů v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuje na projektu zavedení psychosociální výchovy do českého školství. MUDr. Anastazie Holečko

předmět: Spiritualita v online studiu, semináře

MUDr. Anastazia Holečko

Vystudovala medicínu na Lékařské univerzitě v polské Lodži. Během studia západní medicíny se setkala s doktorem Nidou Chenagtsangem, u kterého začala paralelně studovat tradiční tibetskou medicínu. Absolvovala stáže ve Francii (na Univerzitě Henry Point-Care), v tibetských nemocnicích v Dharamsale (Indie) a také v Tibetu, zejména v Xiningu a v Mahlo. Po ukončení studia medicíny se přestěhovala do Prahy, kde založila nejen rodinu, ale i českou pobočku Akademie tradiční tibetské medicíny (Sorig Khang International). V Praze krátce pracovala na interním oddělení (gastroenterologie) v Nemocnici Motol. Po narození dětí se do nemocnice již nevrátila, ale začala studovat funkční medicínu, která ji oslovila celostním přístupem ke zdraví a hledáním skutečných příčin nemoci, což předtím našla jen ve východní medicíně. Již 10 let přednáší a vede workshopy zaměřené na zdravý životní styl, výživu a vnější terapie z pohledu tradiční tibetské a moderní funkční medicíny. Nyní prohlubuje své znalosti v rámci studia funkční medicíny na Functional Medicine University v USA v rámci programu pro lékaře IFMV v Praze. Od dospívání ji fascinuje práce s myslí, zkoumá různé druhy meditace a jejich účinek na zdravíPavla Pavlištová

předměty: Netoxická domácnost v online studiu, semináře

Pavla Pavlištová

Lektorka: Pavla Pavlištová patří k předním představitelům týmu non toxic velké FB skupiny Svět non toxic, která jako jedna z prvních vytvořila platformu a komunitu pro lidi s kontaktní dermatitidou a kožními nemocemi a je zároveň předsedkyní stejnojmenného spolku Svět non toxic, z.s.
K problematice non toxic se dostala kvůli svým zdravotním problémům, v 25 letech jí byla diagnostikována endometrióza, kterou lékaři léčili konvenčně, zejména silnou hormonálně syntetickou léčbou. Terapie takto vedená jí však způsobila vážné zdravotní problémy. Pavla uvědomila, že standardní léčbu již nechce dále následovat a vydala se na cestu samoléčby. Na své cestě a pátrání se dostala k myšlence non toxic a připojila se k tehdy rozvíjející se komunitě pacientů a lidí, které problematika zajímala. Již během prvního roku přístupu non toxic se Pavla zcela zbavila ekzému, vypozorovala reakce na některé chemické látky, pustila se do kompletní změny domácnosti a péče v duchu filozofie non toxic. Po dvou letech non toxic péče začaly mizet i symptomy spojené s endometriózou a narušenou imunitou, z těchto se postupně zcela vyléčila. Mnoho let se také aktivně zajímá o alternativní terapie a věnuje se charitativním projektům.
Pavla Pavlištová je autorkou knížky “Svět non toxic – méně je více” spolu s Katarínou Hrivňákovou, která byla zároveň odborným dozorem. Autorky v knížce nabízejí jak úvod do prvních krůčků netoxického životního stylu pro ty, kteří s non toxic teprve začínají, tak i informace pro „pokročilé“, kteří už metodu non toxic praktikují.Mgr. Margareta Šlemínová, RSHom

Mgr. Margareta Šlemínová, RSHom

Margareta absolvovala vzdělání na University of Amsterdam (psychopathology, Theory and practise of educational studies), UK Praha (speciální pedagogika, specializace etopedie), následně psychoterapeutický výcvik arteterapeutický, seminář pro hypnoterapii, výcvik v diagnostice, testovací a školní program Neurofyziologické psychologie, Master Class pozitivní psychologie v Bristolu, Základy homeopatické terapie CEDH , Homeopathy Detox Therapy aj. Je členkou britské profesní komory Society of Homeopaths.
Pracovala jako terapeut ve Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci (individuální a párová terapie, náhradní rodinná péče, arteterapie), jako terapeut v krizové intervenci, vysokoškolský učitel (předmět poradenství), lektor odborných seminářů  a praktický homeopat. V současné době se věnuje přednáškové činnosti a privátní poradenské praxi v Praze. Spolupracuje s kolegy v rodinné terapii, psychosomatice a vzdělávání.PhDr. Ing. Petr Krohe

předmět: Komunikace s klientem

PhDr. Ing. Petr Krohe

Od roku 1996 působí jako vysokoškolský pedagog na různých univerzitách (MU Brno, UP Olomouc, Ostravská univerzita, VŠ polytechnická Jihlava). Pracuje ve VFN jako muzikoterapeut a nemocniční kaplan. Rovněž externě vyučuje na 1. LF UK Praha. Má taktéž soukromou ordinaci, kde se zabývá terapiemi a kraniosakrální terapií. Je také činný jako lektor a terapeut. Zabývá se profesně mezilidskou komunikací, mediací, poradenstvím, řešením konfliktů, vyjednáváním a psychoterapií. Z terapeutických směrů je mu blízká logoterapie, muzikoterapie a nevyhýbá se alternativním přístupům. V oblasti komunikačních technik rovněž publikuje.Mgr. Kristýna Hlavatá

předmět: Bylinná botanika

„Zájem o přírodu mě přivedl ke studiu botaniky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem roku 2012 získala bakalářský titul v oboru Ekologická a evoluční biologie a roku 2014 magisterský titul v oboru Cévnaté rostliny. Během studií jsem se aktivně účastnila konferencí v Thajsku (2015) a Singapuru (2018), zkušenosti jsem získávala na stážích na Havaji u botanika J. Mooda (2014) a ve Spojeném království v Královské botanické zahradě v Edinburghu (2016). V současnosti jsem doktorandkou na PřF UK a podílím se na výuce předmětů Anatomie a morfologie rostlin a Botanika cévnatých rostlin. O rostliny se zajímám nejen z vědeckého hlediska, ale i z hlediska jejich praktického využití, jehož významnou součástí je i přírodní léčení.“Ing. Hana Střítecká, Dis., Ph.D.

předměty: Potravinářství a kvalita potravin v jednoletém a online studiu

Ing. Hana Střítecká, Dis., Ph.D.

V naší škole paní Ing. Hana Střítecká, Dis., Ph.D. vyučuje Mikroživiny. Vystudovala fakultu chemicko-technologickou v Pardubicích postupně se odklonila a stala se i diplomovaných nutričním terapeutem . Je členem mnoha odborných společností jako je např. Společnost pro výživu, Aliance výživových poradců ČR, Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR, Česká asociace sester – sekce výživy a nutriční péče, Česká obezitologická společnost,  je garantem webového portálu “S dětmi proti obezitě” a garantem i spoluautorkou hodnotících kritérií FÉR potravina a mnoho dalších. Mimo naší školu vyučuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové a na Lékařská fakulta na Univerzitě Palackého v Olomouci. Věnuje se také rozsáhlé edukační a publikační činnosti pro běžnou veřejnost a je autorkou i mnoha odborných článků.Bc. Ján Staš

předměty: Mikroživiny v jednoletém a online studiu

Ján Staš

Oboru výživového poradenství a lidské výživy se profesionálně věnuje od roku 2013 po absolvování kurzu pro Výživové poradce Nutris. Od té doby úzce spolupracoval se zakladatelem AVP ČR a garantem kurzů Nutris Ing. Ivanem Machem, CSc. v rámci mnoha aktivit spojených s výživou jak po stránce odborné, tak popularizační. Je absolvent a pravidelný účastník řady kurzů, seminářů a odborných konferencí s tématikou výživy. Rovněž organizátor konferencí a dalších vzdělávacích akcí o výživě, jako je Konference FOOD21 (2. a 3. ročník) či Konference AVP (1., 2. a 3. ročník). Od roku 2014 se aktivně věnuje také lektorské činnosti s hlavní specializací na optimalizaci fungování energetického metabolismu, sportovní výživu, doplňky stravy a vhodnou prevenci některých moderních civilizačních onemocnění. Od roku 2015 působí jako tajemník Aliance výživových poradců ČR, od roku 2017 rovněž jako člen Výboru. Je spoluautorem několika odborných publikací a pravidelný autor článků se zaměřením na širší kontexty využití různých alimentárních látek a nefarmakologických postupů pro podporu fyzického i duševního výkonu. Více detailních informací najdete na webu AVP ČR v přiloženém odkazu: https://aliancevyziva.cz/clenove/mentori/jan-stas/ .Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.

předmět: Bylinná botanika

Absolvent PřFUK, obor biologie, specializace botanika. Od roku 1991 zaměstnán na katedře botaniky PřFUK, kde přednáší botanické discipliny (Botanika cévnatých rostlin, Anatomie a morfologie rostlin, Fytogeografie, Rostliny ČR) a vede tuzemské i zahraniční exkurze; 10 let působil i na PedFUK, kde přednášel i vegetační  a užitkové discipliny (Geobotanika, Praktická botanika). Spoluautor všech dílů díla Květena ČR 1-8, a obou vydání Klíče ke květeně ČR, editor prvního vydání (2002). Autor knih Rostliny luk a pastvin (2013), Rostliny naší přírody (2019) a Průvodce po Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK (2015). Pravidelný vedoucí poznávacích botanických kurzů pořádných Českou botanickou společností (tzv. Floristický kurs ČBS – neplést se zahradnickým oborem floristika-vazby květin). Organizačně činný – předseda Rady vědeckých společností ČR, v minulosti vedoucí katedry botaniky PřFUK (2003-2009), vedoucí katedry biologie PedFUK (2010-2018), předseda České botanické společnosti (2005-2015).Bc. Tomáš Šteiner

předměty: Mikroživiny I, II, III, Aminokyseliny

Bc. Tomáš Šteiner

“Vystudoval jsem bakalářský studijní program  na Masarykové univerzitě v Brně, obor Regenerace a výživa ve sportu. Rozhodnutí naskočit do praxe  výživového specialisty na plný úvazek  se ukázalo jako vynikající volba.  Praxe ve výživovém poradenství ve Světě Zdraví – kde jsem měl možnost spolupracovat a konzultovat komplexní zdravotní anamnézy klientů například s RNDr.  Petrem Fořtem, mi dala víc, než jsem mohl čekat. Poradnou mi od roku 2011 prošli stovky klientů s nadváhou, obezitou, poruchou příjmu potravy, diabetem, nespecifickými střevními záněty, hormonální disbalancí, kardiaci, děti, sportovci a jiní. Zpravidla se jednalo o delší edukační spolupráci. V rámci sítě poraden Světa Zdraví jsem následně působil jako instruktor a koordinátor dlouhodobého vzdělávání výživových specialistů. Výživa jako součást zdravého životního stylu mi byla vždy velice blízká a moje dlouhodobé zdravotní problémy (alergie, astma) jsou díky změně životního stylu minulostí. Věřím, že člověk má vše ve vlastních rukou a dokáže změnit hodně, pokud sám chce.
Zajímám se také o propojení výživy s funkčním pohybem.  Jsem certifikovaným terapeutem SM systému,  manuální terapie Dornova metoda a mám také praxi maséra.
Od roku 2015 působím jako lektor Školy Klinické Naturopatie, kde přednáším v pětiletém studiu několik předmětů.
Pochádzam zo Spiša, srdca Slovenska. Od ukončení studia v Brně v roce 2011 žiji s rodinou v Praze. Hodně času trávím s dětmi, věnuji se sportu, otužování, vedu skupinové lekce funkčního pohybu.”Mgr. Ing. Jana Podpěrová

předměty: Nutriční terapie, Bylinná terapie, Materia Medica

Mgr. Ing. Jana Podpěrová

Jana Podpěrová je absolventkou Školy Klinické Naturopatie a od roku 2016 provozuje svou vlastní praxi. I když je původní profesí „ajťák“, přírodní medicína je jí blízká už dlouho. Ráda vzpomíná na babičkovské rady, které leckdy zabraly mnohem lépe než tabletky od lékaře. Když se pak v dospělosti ozvaly zdravotní problémy, náhoda (?) ji zavedla do ordinace klinické naturopatky a tento obor jí učaroval. Hlavně proto, že naturopatie je založena na výsledcích vědeckého zkoumání a nejde tedy o žádné kouzlení. I když někdy výsledky naturopatických terapií jako kouzlo vypadají…Mgr. Dagmar Škodová

předměty: Botanika, Léčivý plevel, Manufaktura

Lektorka, terapeutka západní fytoterapie, zdravotní sestra

Mgr. Dagmar Škodová

„Můj zájem o zdraví se promítá nejen do mé každodenní práce, ale je zároveň mým koníčkem. Nejdříve jsem vystudovala vysokou školu pedagogickou. Poté jsem pracovala jak ve sportovním zařízení, tak i ve škole, kde mne zajímala zdravotní výchova a tak jsem později během mateřské vystudovala zdravotní školu. Od roku 2008 jsem se začala zajímat o akupunkturu a přírodní medicínu. Absolvovala jsem 4 letou školu přírodní medicíny v Praze. Měla jsem štěstí, během studia jsem se seznámila s Kateřinou Boesenberg BHSc. ND., která otevřela studium Klinické naturopatie. Vystudovala jsem obor zaměřený na Klinickou naturopatii, Fytoterapii a Klinickou nutriční medicínu. Seznámila jsem se s českou fytoterapií, která mne zcela pohltila. Vedle bylin jsem měla možnost se  seznámit s oborem naturopatie, která propojuje přírodní léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti bylinné a nutriční medicíny. Tento obor mne nesmírně obohatil a oslovil, že se mu nyní naplno věnuji. V současné době jsem lektorkou ve Škole Klinické Naturopatie, dále na střední škole, pracuji jako zdravotní sestra v ordinaci praktického lékaře a mám svoji soukromou naturopatickou praxi v Hradci Králové – http://www.naturopatiehk.cz/.Dr. Katarina Vaculik, ND, RN

předměty: Nutriční terapie, klinické kazuistiky

Dr. Katarina Vaculik, ND, RN

Naturopatická lékařka
Kanadská doktorka Katarina Vaculík si pozitivní vztah k přírodní medicíně postupně získala skrz osobní a pracovní zkušenosti. Dlouhodobě žila v Kanadě, kde nejdříve vystudovala jako zdravotní sestra a pracovala v nemocnici na jednotce intenzivní péče (JIP) a později na Intravenózní infuzní klinice, kde se specializovala na léčbu autoimunitních chorob pomocí biologických léků. Její neustálý zájem o anatomii a fyziologii lidského těla ji přivedl k rozhodnutí pokračovat ve svém vzdělávání, tentokrát na vysoké škole celostní medicíny v Torontu. Po dalších 4 letech intenzivního studia oboru “Naturopathic Doctor” naškole Canadian College of Naturopathic Medicine získala nejen vzdělání a titul Naturopathic Doctor (ND) ale též pochopení a respekt pro lidské tělo, mysl a duši a jejich nerozlučnost. Nalézt skutečnou podstatu problému vyžaduje detailní anamnézu a náhled do organismu a jeho všestranné propojení v širokých souvislostech. Katarina Vaculík v současné době pomáhá s rozvojem celostní medicíny i v České Republice, kde žije se svým manželem.


MUDr. Marta Velebová

předměty: Klinické vyšetření a vyšetřovací metody, Symptomatologie, patologie, diagnóza

Praktická lékařka pro dospělé

„V devíti letech jsem se rozhodla, že se stanu lékařkou. Studium 1. LF. UK Praha jsem dokončila roku 1997. V roce 2000 jsem složila atestační zkoušku v oboru Všeobecné lékařství. Od té doby se vzdělávám v novinkách západní medicíny a farmakologii. Od roku 2004 pracuji ve své ordinaci Praktického lékaře pro dospělé v Chebu. Zajímám se o léčivé rostliny a jejich uzdravovací sílu. Látky komplexně obsažené v rostlinách bývají pro lidský organismus přirozenější a šetrnější, a při správném použití efektivně, dle mých zkušeností, doplňují postupy západní medicíny. Pomáhají v prevenci mnoha chorob a civilizačního zatížení. 
Od roku 2015 studuji obor Západní fytoterapie.“


Mgr. Petra Smolíková

předměty: Makroživiny, Léčebný potenciál potravin, Nutriční aplikace

Nutriční terapeutka, lektorka

Mgr. Petra Smolíková

„Celý svůj život se zajímám o stravu a zdraví člověka jako celku. Pětileté studium výživy na lékařské fakultě mi dalo dobrý základ,co se týče teorie. Praxe mne ale dnes a denně ujišťuje o tom, že tělo každého z nás je unikát, a tak je k němu  potřeba také přistupovat. Již 15 let se věnuji  individuálnímu poradenství v oblasti výživy, přednáškám, kurzům či tématickým víkendům. V rámci postgraduálního vzdělávání jsem lektorem kurzů dětské obezitologie, a vzhledem k mým 3 dětem jsou pro mne i témata zdraví dětí poměrně zásadní. Katku Boesenberg jsem poznala díky studiu Fytoterapie a jsem velmi vděčná, že do ČR přivál čerstvý vítr z oblasti Naturopatie a dalším možnostem v řešení zdravotních problémů. Sama ráda objevuji nové možnosti a velkou výzvou je pro mne probudit v člověku jeho vlastní aktivitu věci měnit, a to nejenom v oblasti stravování, ale i při práci s námi samotnými, našim nastavením mysli a naučenými vzorci chování, které nás často drží v začarovaném kole. Všechny tyto poznatky mne dovedly k založení SAWA centra, kde se při práci s klientem snažíme tyto důležité aspekty našeho zdraví a života propojovat.“Prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.

předmět: Mikroživiny

Anna Strunecká vystudovala v letech 1961–1966 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie-chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. V roce 1971 získala titul RNDr. a v roce 1972 obhájila práci k udělení titulu CSc.(v oboru normální a patologické fyziologie). V roce 1987 obhájila disertační práci a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu v září 2006.
Její názory jdou často proti proudu, odporují názorům současné medicíny a osvěty. Prof. Strunecká však považuje za důležité informovat o možnostech prevence civilizačních onemocnění a upozorňovat na rizika moderní doby, spojená například s očkováním, konzumací léků či přídatných látek do potravin.“ Více informací najdete na webu www.strunecka.cz.