Klinická naturopatie

Obor Klinická naturopatie je specificky koncipovaným západním směrem celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti bylinné a nutriční medicíny. 

Zakladatelkou a garantkou tohoto oboru je Kateřina Boesenberg, ND, předsedkyně České naturopatické společnosti (ČNS) a Evropského výboru Světové naturopatické federace (WNF). Tento obor splňuje požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO) pro výkon profese Naturopatie, které byly definovány v roce 2010 a zahrnují odborné předměty včetně biologie, biochemie či patologie, a dále pak specifické naturopatické moduly včetně nutriční výživy, bylinné terapie a dalších naturopatických modalit. 

Naturopatie zdůrazňuje prevenci a využívá terapeutické metody, které podporují samouzdravovací proces organismu – vis medicatrix naturae. Nesoustředí se na nemoc a diagnózu (nejčastější mylná interpretace tohoto oboru), ale na člověka samotného. Naturopaté využívají znalostí moderní vědy k pochopení fungování organismu a udržení vysokého standardu naturopatické praxe. Ovšem principy, kterými se řídí, jsou daleko komplexnější než pouhý fyziologický pohled na nerovnováhu v organismu, která se prezentuje jako nemoc. Jako stejně podstatnou vnímají i stránku duševní a mentální, roli emocí, stresu, spánku a vlivů životního prostředí

Klinická naturopatie je kombinací Západní fytoterapie a Klinické nutriční medicíny, která zahrnuje aspekty dnes moderní tzv. funkční výživy, ovšem v daleko širším konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Kromě klasických vyšetřovacích metod využívá i metody tradiční jako je analýza obličejových znaků, jazyka či duhovky, což umožňuje hlubší porozumění podstatě člověka a správnou aplikaci přírodních terapií, které tak synergisticky pomáhají posílit právě vis medicatrix naturae. Tento tradiční (a zároveň dnes již většinou vědecky podložený a opodstatněný) holistický přístup může úspěšně ovlivnit široké spektrum nerovnováhy organismu.

Obor Klinická naturopatie splňuje osnovy a směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové naturopatické federace (WNF) jak v obsahu a náplni studijních předmětů, tak v časové dotaci (1100 hodin kontaktní výuky a 400 hodin klinické praxe).

STRUKTURA STUDIA

V prvních třech ročnících probíhá vždy 11-12 víkendů (pátek až neděle) během školního roku v období září – květen (konkrétní termíny výuky na školní rok 2020/2021 zveřejníme na jaře 2020).

1.- 3. ROČNÍK

Studenti se nejprve seznamují s principy a teoriemi naturopatie a poté si postupně osvojují znalosti bylinné i nutriční medicíny, seznamují se s hlavními principy klasické i tzv. funkční výživy (moderní komplexní pojetí stravování člověka) a léčivým potenciálem stravy, učí se byliny Materii Medicy vč. speciálního segmentu České fytoterapie, jejich aplikaci, využití i kontraindikace. Učí se, jak komunikovat s klientem. Studenti si osvojují základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti bylinné a nutriční terapie a učí se, jak aplikovat různé byliny, potraviny a doplňky stravy pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty pro 1. – 3. ročník*

 • Biologie člověka I, II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I, II, III
 • Česká fytoterapie
 • Farmakognosie
 • Farmakologie
 • Iridologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý potenciál potravy
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Materia Medica
 • Moderní fytoterapie
 • Nutriční biochemie I, II
 • Nutriční terapie I, II, III
 • Praxe založená na důkazech
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza I, II
 • Výživa člověka
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Volitelné předměty (viz kurikulum)
 • Klinická praxe (viz kurikulum)

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

4. ROČNÍK

Čtvrtý ročník studia prohloubuje znalosti z předešlých ročníků a přináší lepší porozumění principům přírodní medicíny.

Skládá se ze 5-6 intenzivních výukových víkendů (pátek až neděle) a odborných seminářů, které umožní studentům nalézt svoji specializaci.*

Po úspěšném ukončení všech předmětů, splnění povinných seminářů a naplnění počtu hodin volitelných seminářů a klinické praxe obdrží studenti diplom Klinického naturopata.

4 LETÉ KURIKULUM

1. ročník
11 víkendů (pá-ne)
+ 1 jednodenní seminář (Filozofie, principy a teorie naturopatie, v ceně studia, pokud absolvován v prvním ročníku ve vypsaném termínu)

2. ročník
11 víkendů studia (pá-ne)
+ 1 jednodenní seminář (Kvalita potravin a její vliv na zdraví, v ceně studia, pokud absolvován ve druhém ročníku ve vypsaném termínu)

3. ročník
11 víkendů studia (pá-ne)
+ 1 víkendový seminář (Iridologie II, v ceně studia, pokud absolvován ve třetím ročníku ve vypsaném termínu)

4. ročník
5-6 výukových víkendů (pátek – neděle)
+ Povinné a volitelné semináře v rozsahu 200 hodin**

Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

Pro získání diplomu musí studenti absolvovat 400 hodin klinické praxe. Ta může probíhat v místě bydliště nebo na klinikách spolupracujících se Školou Klinické Naturopatie. Případný poplatek za praxi není v ceně studia.

Po splnění všech předmětů, daných hodin klinické praxe a povinných a volitelných seminářů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány na začátku školního roku.

*Tento nový koncept studia nabízí našim studentům možnost flexibility a individuální specializace. Flexibilita studia spočívá v tom, že semináře lze začít absolvovat již od 1. ročníku a klinickou praxi od druhého semestru 2. ročníku. Aktivní studenti tedy mohou studium zvládnout již za 3,5 roku, naopak studenti, kteří kvůli práci, rodině či jiným důvodům potřebují studovat pomaleji, mohou semináře a praxe absolvovat v pomalejším tempu a rozložit si studium do více let.

**Povinné a volitelné semináře jsou placené zvlášť. Seznam povinných seminářů a nabídku volitelných seminářů naleznete níže.

Každý student má možnost si z nabídky volitelných seminářů volně vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Pro splnění směrnic WHO a WNF je nutné absolvovat nejméně 200 výukových hodin v podobě seminářů (povinných + volitelných).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti a absolventi Školy KN mají na semináře zvýhodněné studentské ceny, o kterých jsou při vypsání seminářů informováni.

Povinné semináře
Klinická diagnostika
Relaxační techniky
Hydroterapie a balneo
První pomoc
Komunikace s klientem II
Filozofie, principy a teorie naturopatie (v ceně studia, pokud absolvován v 1. ročníku)
Kvalita potravin a její vliv na zdraví (v ceně studia, pokud absolvován ve 2. ročníku)
Iridologie II (v ceně studia, pokud absolvován ve 3. ročníku)

Orientační nabídka povinně volitelných seminářů
Akupresura
Aromaterapie
Bachovy esence
Funkční potraviny a fytonutrienty
Léčebné koření
Manufaktura
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Medicinální houby
Methylace, epigenetika a nutrigenomika
Nutriční gastronomie
Principy mikroživin IV
Pulzní diagnostika
Tkáňové soli
Východní techniky léčebného cvičení
Základy homeopatie

… a mnohé další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz. Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Přihlášení

Cena za 1. ročník pro běh od září 2019: 39 900,- Kč včetně DPH.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
Zájemcům o studium vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen. Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.