Klinická nutriční medicína

KAPACITA TOHOTO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 21/22 JIŽ BYLA NAPLNĚNA. V případě přihlášení si Vás zapíšeme na čekací listinu a budeme Vás kontaktovat, pokud by se uvolnilo místo. V jednoletém studiu ještě jsou poslední volná místa. Děkujeme za pochopení.

Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné léky. Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce. 

Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, fytonutrientů a dalších a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích. 

V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšiřuje o tzv. funkční výživu, která je součástí konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Na základě intenzivních vědeckých výzkumů se dostává do popředí i obor nutrigenomiky – metodologie, zaměřené na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tento specifický obor se zabývá složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňuje, jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá v 11 výukových blocích (pátek a sobota) během školního roku v období září – květen/červen v rozsahu 3 let. Konkrétní termíny výuky na školní rok 2021/2022 najdete ZDE.

Studenti se vzdělávají v oblasti výživy člověka, mikroživin a léčivým potenciálem různých stravovacích režimů, rozebírají jednotlivé složky stravy a jejich účinky. Učí se, jak komunikovat s klientem. Osvojují si základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti nutriční terapie a učí se, jak aplikovat různé potraviny a doplňky stravy pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty oboru Klinická nutriční medicína:

 • Biologie člověka I, II
 • Farmakologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý potenciál potravy
 • Makroživiny
 • Nutriční biochemie I, II
 • Nutriční terapie I, II, III
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Klinická praxe* (100 hodin)
 • Povinně volitelné semináře** (3 různé)

Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Studium je prezenční a docházka na výuku je povinná. Lektoři během lekcí zapisují (ne)přítomnost studentů. Tolerována je absence do 20 % u každého předmětu. V případě zameškání lekce je student povinen doplnit si látku samostudiem ze skript a případně elektronických materiálů.

Ve většině předmětů jsou získané znalosti ověřovány průběžnými písemnými testy a/nebo pololetní a závěrečnou písemnou, příp. ústní zkouškou (určuje přednášející konkrétního předmětu), které je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku. Pololetní i závěrečné zkoušky je vždy možné opravit či dopsat v rámci náhradních termínů.

Po splnění všech předmětů daných hodin klinické praxe a povinně volitelných seminářů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány na začátku školního roku. Po úspěšném zakončení studia absolvent obdrží diplom o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny.

Pravidla postupu do dalšího ročníku, absolvování zkoušek, zpracování písemných prací atd. najdete ve Školním řádu.

*Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny musí studenti absolvovat 100 hodin klinické praxe, z nichž minimálně 30 musí proběhnout na studentské klinice. Případný poplatek za praxi není v ceně studia.

**Kurzovné za povinně volitelné semináře není zahrnuté v ceně školného a student je povinen jej hradit zvlášť. Nabídku povinně volitelných seminářů naleznete níže.

Každý student má možnost si z nabídky povinně volitelných seminářů vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Semináře slouží k prohloubení znalostí a nalezení vlastní specializace.
Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny je nutné absolvovat nejméně 3 různé povinně volitelné semináře. Seminářů je možné se účastnit kdykoliv v průběhu studia (v jakémkoliv ročníku).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti víceletých oborů Školy KN mají na semináře zvýhodněné ceny. O vypsání seminářů a studentské ceně jsou studenti informováni emailem.

Orientační nabídka povinně volitelných seminářů pro studenty Klinické nutriční medicíny

Filozofie, principy a teorie naturopatie
Funkční potraviny a fytonutrienty
Health coaching
Kvalita potravin a její vliv na zdraví
Klinická diagnostika
Komunikace s klientem II
Léčebné koření
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Methylace, epigenetika a nutrigenomika
Nutriční gastronomie
Pohledová diagnostika
Principy mikroživin IV
První pomoc
Tkáňové soli

… a další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz.
U každého otevřeného semináře naleznete informaci, zda patří mezi povinně volitelné semináře Vašeho oboru. 
Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Přihlášení

KAPACITA TOHOTO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 21/22 JIŽ BYLA NAPLNĚNA. V případě přihlášení si Vás zapíšeme na čekací listinu a budeme Vás kontaktovat, pokud by se uvolnilo místo. V jednoletém studiu ještě jsou poslední volná místa. Děkujeme za pochopení.

Cena za 1. ročník pro běh od září 2021: 34 900 Kč / 1420 € včetně DPH.
*úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny

Předpokládaná cena školného za 2. ročník: 34 900,- Kč
Předpokládaná cena školného za 3. ročník: 34 900,- Kč

V případě navýšení nákladů je možné zvýšení ceny školného. Poskytovatel se zavazuje, že se cena školného za jednotlivý školní rok nezvýší o více než 5 % oproti školnému v předchozím školním roce.

Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.

Možnost splátek
Školné je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat o rozložení úhrady školného do splátek, když v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %;
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 15 % (v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek).

V případě zájmu o rozdělení platby do splátek nebo platbu v eurech nás informujte v poznámce ve formuláři závazné objednávky přihlášení ke studiu.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné objednávky a včasným zaplacením školného, tj. připsáním školného na účet poskytovatele (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
Zájemcům o studium vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data odeslání závazné objednávky. Počet míst je omezen.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde nebo v přednášce o našich studijních oborech ze Dne otevřených dveří.
Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.