Klinická nutriční medicína

Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné léky. Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce. 

Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, fytonutrientů a dalších a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích. 

V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšiřuje o tzv. funkční výživu, která je součástí konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Na základě intenzivních vědeckých výzkumů se dostává do popředí i obor nutrigenomiky – metodologie, zaměřené na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tento specifický obor se zabývá složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňuje, jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá v 11 výukových blocích (pátek a sobota) během školního roku v období září – květen v rozsahu 3 let (konkrétní termíny výuky na školní rok 2020/2021 zveřejníme na jaře 2020).

Studenti se vzdělávají v oblasti výživy člověka, mikroživin a léčivým potenciálem různých stravovacích režimů, rozebírají jednotlivé složky stravy a jejich účinky. Učí se, jak komunikovat s klientem. Osvojují si základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti nutriční terapie a učí se, jak aplikovat různé potraviny a doplňky stravy pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty oboru Klinická nutriční medicína:

 • Biologie člověka I, II
 • Farmakologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý potenciál potravy
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Nutriční biochemie I, II
 • Nutriční terapie I, II, III
 • Praxe založená na důkazech
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza I, II
 • Výživa člověka
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Klinická praxe* (100 hodin)
 • Povinně volitelné semináře** (3 různé)

Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Po splnění všech předmětů daných hodin klinické praxe a povinně volitelných seminářů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány na začátku školního roku. Po úspěšném zakončení studia absolvent obdrží diplom o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny.

*Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny musí studenti absolvovat 100 hodin klinické praxe. Ta může probíhat v místě bydliště nebo na klinikách spolupracujících se Školou Klinické Naturopatie. Případný poplatek za praxi není v ceně studia.

**Povinně volitelné semináře jsou placené zvlášť. Nabídku povinně volitelných seminářů naleznete níže.

Každý student má možnost si z nabídky povinně volitelných seminářů vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Semináře slouží k prohloubení znalostí a nalezení vlastní specializace.
Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny je nutné absolvovat nejméně 3 různé povinně volitelné semináře. Seminářů je možné se účastnit kdykoliv v průběhu studia (v jakémkoliv ročníku).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti víceletých oborů Školy KN mají na semináře zvýhodněné ceny.

Orientační nabídka povinně volitelných seminářů pro studenty Klinické nutriční medicíny

Filozofie, principy a teorie naturopatie
Funkční potraviny a fytonutrienty
Kvalita potravin a její vliv na zdraví
Klinická diagnostika
Komunikace s klientem II
Léčebné koření
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Methylace, epigenetika a nutrigenomika
Nutriční gastronomie
Principy mikroživin IV
První pomoc
Tkáňové soli

… a další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz.
U každého otevřeného semináře naleznete informaci, zda patří mezi povinně volitelné semináře Vašeho oboru. 
Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Přihlášení

Cena za 1. ročník pro běh od září 2019: 30 900,- Kč včetně DPH.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
Zájemcům o studium vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen. Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.