Klinická nutriční medicína

Klinická nutriční medicína je celosvětově uznávána jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie. Zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím. Svou účinností se v úspěšnosti léčby řadí na druhé místo hned za klasickou západní medicínu. Nutriční medicína však na rozdíl od západní medicíny nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné léky. Terapie je postavena na detailní znalosti biochemických procesů v těle, na znalosti kombinací vhodných potravin a nutričních látek včetně znalosti jejich vzájemné interakce. 

Nutriční medicína příznivě ovlivňuje léčbu různých onemocnění úpravou stravovacích návyků a životosprávy vypracováním přesných klinických programů za pomoci vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, fytonutrientů a dalších a to ve specifických kombinacích, založených na výzkumech a klinických studiích. 

V poslední době se oblast klinické nutriční medicíny a výživy rozšiřuje o tzv. funkční výživu, která je součástí konceptu „péče udržitelného zdraví“ (z ang. sustainable healthcare). Na základě intenzivních vědeckých výzkumů se dostává do popředí i obor nutrigenomiky – metodologie, zaměřené na objasnění souvislosti mezi stravou a geny. Tento specifický obor se zabývá složitými vztahy mezi výživou molekul, genetickými polymorfismy a biologickým systémem člověka jako celku. Objasňuje, jak pomocí zdravé výživy optimalizovat zdraví člověka.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá v 11 výukových blocích (pátek a sobota nebo sobota a neděle) během školního roku v období září – květen/červen (tedy cca 1x za měsíc) v rozsahu 3 let.

Konkrétní termíny výuky na školní rok 2024/2025 najdete ZDE.

Studenti se vzdělávají v oblasti výživy člověka, mikroživin a léčivého potenciálu různých stravovacích režimů, rozebírají jednotlivé složky stravy a jejich účinky. Učí se, jak komunikovat s klientem. Osvojují si základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti nutriční terapie a učí se, jak aplikovat různé potraviny a doplňky stravy pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty oboru Klinická nutriční medicína:

 • Biologie člověka I, II
 • Farmakologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Léčivý potenciál potravy
 • Makroživiny
 • Nutriční biochemie I, II
 • Nutriční terapie I, II, III
 • Principy mikroživin I, II, III
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Klinická praxe* (100 hodin)
 • Povinné a volitelné semináře** (viz. níže)

Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Studium je prezenční a docházka na výuku je povinná. Lektoři během lekcí zapisují (ne)přítomnost studentů. Tolerována je absence do 20 % u každého předmětu. V případě zameškání lekce je student povinen doplnit si látku samostudiem ze skript a případně elektronických materiálů.

Ve většině předmětů jsou získané znalosti ověřovány průběžnými písemnými testy a/nebo pololetní a závěrečnou písemnou, příp. ústní zkouškou (určuje přednášející konkrétního předmětu), které je třeba zvládnout k úspěšnému postupu do dalšího ročníku. Pololetní i závěrečné zkoušky je vždy možné opravit či dopsat v rámci náhradních termínů.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Po úspěšném zakončení studia absolvent obdrží diplom o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny.

Pravidla postupu do dalšího ročníku, absolvování zkoušek, zpracování písemných prací atd. najdete ve Školním řádu.

*Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny musí studenti absolvovat 100 hodin klinické praxe, z nichž minimálně 30 musí proběhnout na studentské klinice. Případný poplatek za praxi není v ceně studia.

**Kurzovné za povinné a volitelné semináře není zahrnuté v ceně školného a student je povinen jej hradit zvlášť. Nabídku povinných a volitelných seminářů naleznete níže.

Každý student má možnost si z nabídky povinně volitelných seminářů vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Semináře slouží k prohloubení znalostí a nalezení vlastní specializace.
Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Klinické nutriční medicíny je nutné absolvovat nejméně 3 různé povinně volitelné semináře a oba povinné semináře. Seminářů je možné se účastnit kdykoliv v průběhu studia (v jakémkoliv ročníku).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti víceletých oborů Školy KN mají na semináře zvýhodněné ceny. O vypsání seminářů a studentské ceně jsou studenti informováni emailem.

Povinné semináře
První pomoc
Profesní kvalifikace – Výživový poradce (Zkouška u autorizované osoby, stupeň 5)

Orientační nabídka volitelných seminářů pro studenty Klinické nutriční medicíny

Filozofie, principy a teorie naturopatie
Funkční potraviny a fytonutrienty
Health coaching
Kvalita potravin a její vliv na zdraví
Klinická diagnostika
Komunikace s klientem II
Léčebné koření
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Methylace, epigenetika a nutrigenomika
Nutriční gastronomie
Pohledová diagnostika
Tkáňové soli

… a další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz.
U každého otevřeného semináře naleznete informaci, zda patří mezi povinné či volitelné semináře Vašeho oboru. 
Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.


Všichni naši studenti 1. ročníku víceletého studia získají také*:

 • tištěná studijní skripta napsaná ŠKN ZDARMA
 • přístup do online Studijního informačního systému s dalšími studijními poklady, materiály, diagramy, tabulkami k hlubšímu pochopení studované problematiky a také podklady a prezentacemi nasdílenými lektory
 • možnost vypůjčovat si ZDARMA knihy z naší školní knihovny čítající kolem 100 svazků české i zahraniční naturopatické literatury
 • členství “Student” v České naturopatické společnosti ve výši 800 Kč na 1. rok ZDARMA, ČNS svým členům poskytuje webináře, materiály, odborný časopis, pravidelná setkání k diskuzi různých naturopatických témat a podnětů
 • zvýhodněné studentské ceny na naše semináře po celou dobu studia
 • zvýhodněné ceny na semináře a webináře Aliance výživových poradců, která je naším partnerem
 • přístup do soukromé facebookové skupiny sdružující naše studenty, absolventy a lektory, kde rádi diskutujeme o tématech naturopatie
 • maximální podporu z naší strany – jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@skolanaturopatie.cz

*všechny studentské výhody jsou studentům zpřístupněny od začátku školního roku v září

Přihlášení

Cena za 1. ročník pro běh od září 2024: 45 900 Kč / 2 025 € včetně DPH.
*úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny

Předpokládaná cena školného za 2. ročník: 45 900,- Kč
Předpokládaná cena školného za 3. ročník: 45 900,- Kč

V případě navýšení nákladů je možné zvýšení ceny školného. Poskytovatel se zavazuje, že se cena školného za jednotlivý ročník nezvýší o více než 5 % oproti školnému v předchozím školním roce.

Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.Možnost splátek
Školné je splatné jednorázově, Student je však oprávněn požádat o rozložení úhrady školného do splátek, když v takovém případě je školné navýšeno v závislosti na počtu zvolených splátek následovně:
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena nejpozději do okamžiku plánovaného započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 10 %;
– v případě rozložení plateb školného do třech splátek po sobě jdoucích kalendářních měsíců, tak, že poslední splátka školného bude uhrazena až po započetí studia, bude školné za aktuální školní rok navýšeno o 15 % (v takovémto případě je Student povinen uhradit před okamžikem započetí studia minimálně polovinu řádného školného na aktuální školní rok příslušného studijního oboru dle webových stránek).

V případě zájmu o rozdělení platby do splátek nebo platbu v eurech nás informujte v poznámce ve formuláři závazné objednávky přihlášení ke studiu.


Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné objednávky a včasným zaplacením školného, tj. připsáním školného na účet poskytovatele (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
I přes systematický postup výuky a opakování základních principů, zájemcům o studium taktéž vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie, na jejichž základy se navazuje. V případě neznalosti základních principů biologie a chemie se předpokládá, že si je student samostudiem doplní.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data odeslání závazné objednávky. Počet míst v ročníku (součet studentů všech víceletých oborů) je limitován na 72.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde nebo v přednášce o našich studijních oborech ze Dne otevřených dveří.
Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.