14.-15.09.2024
12.-13.10.2024
02.-03.11.2024
07.-08.12.2024
18.-19.01.2025
22.-23.02.2025
15.-16.03.2025
12.-13.04.2025
17.-18.05.2025
07.-08.06.2025

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.