16.-17.9.2023
14.-15.10.2023
4.-5.11.2023
9.-10.12.2023
20.-21.1.2024
24.-25.2.2024
23.-24.3.2024
13.-14.4.2024
4.-5.5.2024
8.-9.6.2024

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.