Západní fytoterapie

Západní fytoterapie jako samostatný obor či jako jeden z profesních oborů Klinické naturopatie se velmi specificky aplikuje při řešení a prevenci široké škály zdravotních problémů.
Západní fytoterapie využívá znalostí dávných kultur, které používaly byliny k terapeutickým účelům po tisíciletí, v kombinaci s nejnovějšími výzkumy v oblasti přírodní medicíny. Detailní znalost několika set druhů bylin, jejich aktivních účinných látek a znalosti specifických aplikací fytoterapeutik umožňují vysoce efektivní podporu při řešení zdravotních problémů.

Západní fytoterapie je celosvětově uznávána jako forma přírodní medicíny a díky zlepšení v oblasti analýzy a kontroly kvality léčebných bylin spolu s pokroky v oblasti klinického výzkumu se konečně dočkává řádného ocenění a ohodnocení v oblasti léčby a prevence nejrůznějších onemocnění.

STRUKTURA STUDIA

Výuka ve všech ročnících probíhá v 11 výukových víkendech během školního roku v období září – květen v rozsahu 3 let (konkrétní termíny výuky na školní rok 2020/2021 zveřejníme na jaře 2020).

Studenti se nejdříve vzdělávají v oblasti české fytoterapie, základní materii medicy, botaniky a farmakognosie (vědy o aktivních látkách bylin) a získané znalosti následně aplikují v bylinné terapii. Učí se, jak komunikovat s klientem. Osvojují si základy a následně hlubší souvislosti v oblasti biologie člověka, nutriční biochemie, vyšetřovacích metod a patologie, které jsou nezbytné k pochopení fungování lidského organismu ve zdraví i nemoci. Během studia postupně prohlubují své znalosti bylinné terapie a učí se, jak aplikovat různé byliny a jejich aktivní látky pro specifická onemocnění a jejich prevenci.

Studijní předměty oboru Západní fytoterapie:

 • Biologie člověka I, II
 • Botanika
 • Bylinná terapie I, II, III
 • Česká fytoterapie
 • Farmakognosie
 • Farmakologie
 • Iridologie
 • Klinické vyšetřovací metody
 • Komunikace s klientem
 • Legální a etické náležitosti pro provozování praxe
 • Materia Medica
 • Moderní fytoterapie
 • Nutriční biochemie I, II
 • Praxe založená na důkazech
 • Symptomatologie, patologie, diagnóza I, II
 • Základy práce s odbornými informacemi
 • Základy odborné terminologie
 • Klinická praxe* (100 hodin)
 • Povinně volitelné semináře** (3 různé)

Brožura o studiu včetně náplně jednotlivých předmětů ke stažení zde.

V jednotlivých předmětech studenti používají různé učební materiály – skripta, učebnice, elektronické materiály nebo vlastní zápisky z přednášek.

Po splnění všech předmětů daných hodin klinické praxe a povinně volitelných seminářů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Absolutorium se skládá ze závěrečné ústní zkoušky a vypracování závěrečné písemné práce. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány na začátku školního roku. Po úspěšném zakončení studia absolvent obdrží diplom o absolvovaném studiu Západní fytoterapie.

*Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Západní fytoterapie musí studenti absolvovat 100 hodin klinické praxe. Ta může probíhat v místě bydliště nebo na klinikách spolupracujících se Školou Klinické Naturopatie. Případný poplatek za praxi není v ceně studia.

**Povinně volitelné semináře jsou placené zvlášť. Nabídku povinně volitelných seminářů naleznete níže.

Každý student má možnost si z nabídky povinně volitelných seminářů vybírat dle svého zájmu a směru, kterým se chce ubírat. Semináře slouží k prohloubení znalostí a nalezení vlastní specializace.
Pro získání diplomu o absolvovaném studiu Západní fytoterapie je nutné absolvovat nejméně 3 různé povinně volitelné semináře. Seminářů je možné se účastnit kdykoliv v průběhu studia (v jakémkoliv ročníku).

Semináře jsou vypisovány během jednotlivých školních roků na našem webu skolanaturopatie.cz, studenti víceletých oborů Školy KN mají na semináře zvýhodněné ceny.

Orientační nabídka povinně volitelných seminářů pro studenty Západní fytoterapie
Akupresura
Aromaterapie
Bachovy esence
Filozofie, principy a teorie naturopatie
Iridologie II
Komunikace s klientem II
Klinická diagnostika
Manufaktura
Masterclass semináře s odbornou tématikou
Medicinální houby
První pomoc
Pulzní diagnostika

… a další

Nabídka seminářů se v každém školním roce může lišit, snažíme se ji neustále vylepšovat, obohacovat a přizpůsobovat požadavkům našich studentů, aktuální nabídku seminářů vždy najdete na našem webu skolanaturopatie.cz.
U každého otevřeného semináře naleznete informaci, zda patří mezi povinně volitelné semináře Vašeho oboru.

Pro otevření vypsaného semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Přihlášení

Cena za 1. ročník pro běh od září 2019: 30 900,- Kč včetně DPH.

Studium probíhá v Praze (přesnou adresu a další podrobnosti obdrží účastníci emailem).
Zařazení do studia je podmíněno odesláním závazné přihlášky a včasným zaplacením ceny kurzu, tj. připsáním kurzovného na účet organizátora (až poté je účastníkovi místo v kurzu garantováno). 

Vzhledem k tomu, že na místa lektorů vždy hledáme odborníky, upozorňujeme zájemce, že některé přednášky mohou být vedeny ve slovenštině.

Toto studium doporučujeme zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Součástí studia jsou zkoušky z probrané látky, jejichž úspěšné absolvování je podmínkou postupu do dalších ročníků.
Předpokládá se, že se student bude věnovat domácí přípravě a samostudiu.
Zájemcům o studium vřele doporučujeme zopakování látky středoškolské biologie a chemie.

Zájemci o studium budou do kurzu zařazováni podle data podání závazné přihlášky. Počet míst je omezen. Při neuskutečnění kurzu z důvodu nenaplnění kapacity studujících bude nejprve přihlášeným zájemcům o studium nabídnut termín pozdější. V případě nezájmu o tento termín bude zaplacené kurzovné vráceno v plné výši.

Máte více dotazů? Možná na ně najdete odpověď zde. Pokud ne, napište nám na info@skolanaturopatie.cz nebo nám zavolejte na tel. č. 723 285 842.

ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.