17.-18.9.2022
15.-16.10.2022
5.-6.11.2022
10.-11.12.2022
21.-22.1.2023
25.-26.2.2023
25.-26.3.2023
15.-16.4.2023
6.-7.5.2023
3.-4.6.2023

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.