Klinická naturopatie*

17.-18.9.2022
15.-16.10.2022
12.-13.11.2022
10.-11.12.2022
14.-15.1.2023
4.-5.2.2023

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.