Termíny výuky jednoletého studia*

19.-20.9.2020
17.-18.10.2020
7.-8.11.2020
12.-13.12.2020
23.-24.1.2021
6.-7.2.2021
20.-21.2.2021
20.-21.3.2021
24.-25.4.2021
5.-6.6.2021

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.