Termíny výuky jednoletého studia*

21.-22.9.2019
19.-20.10.2019
23.-24.11.2019
7.-8.12.2019
18.-19.1.2020
15.-16.2.2020
14.-15.3.2020
4.-5.4.2020
23.-24.5.2020
6.-7.6.2020

*Organizátor si vyhrazuje právo na změnu.