Základy Funkční medicíny v praxi

Neděle 23. 10. 2022 9:30 – 17:30 hod (12:30 – 13:30 přestávka na oběd)

Funkční medicína (FM) využívá k prevenci a léčbě onemocnění dynamický koncept, který je založen na znalosti spouštěčůmediátorů (zprostředkovatelů) a antecedentů (předcházejících okolností). Učí pečlivě analyzovat anamnézu, sociální, emoční, environmentální, rodinné a genetické predispozice a hledat skryté souvislosti. Nesoustředí se na diagnózu a léčbu příznaků, ale na klienta a okolnosti, které vzniku nemoci předcházely.

FM, jako metoda vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu, pomáhá praktikům rozeznat a zmírnit dysfunkci ve fyziologii a biochemii jedince, ke které v organismu po dlouhodobém úpadku funkčnosti jednoho nebo více systémů těla dochází. 

Tento model, poprvé definován a představen americkým lékařem Sidney Bakerem v 90. letech 20. století, se do značné míry inspiroval holistickými koncepty tradičních léčebných systémů, včetně klinické naturopatie. Jeho cílem bylo představit hlubší přesah a porozumění problematice zdraví lékařům klasické západní medicíny.

Nyní, skoro po 30 letech, je tento populární systém efektivně využíván jako jedna z metod ke zlepšení zdravotního stavu klientů praktiky různého zaměření po celém světě.

Přidejte se k řadě absolventů a naučte se prozkoumat zdraví člověka okem praktika Funkční medicíny, vyhledávat skryté spouštěče a mediátory a efektivněji tak zacílit prezentující se nerovnováhu ve zdraví člověka.

Seminář je certifikovaný Školou Klinické Naturopatie. Po absolvování semináře účastníci obdrží emailem certifikát o jeho absolvování.

Program semináře: 

Dopolední program:

  • Úvod do Funkční medicíny
  • Stěžejní oblasti nerovnováhy
  • Spouštěč, Mediátor, Antecedent
  • Postup a péče orientovaná na klienta 

Odpolední program:

  • V odpolední části semináře si každý účastník vytvoří časovou osu vlastního života s milníky zásadními pro jeho zdraví.

Během semináře budou probíhat krátké přestávky.

Seminář je určen taktéž odborné veřejnosti – výživovým poradcům, nutričním specialistům a terapeutům, psychologům, psychoterapeutům, koučům, zdravotním sestrám, lékařům, dalším zdravotnickým profesím a rovněž studentům Školy Klinické Naturopatie.

Mgr. Ing. Jana Podpěrová

Lektorka:  Mgr. Ing. Jana Podpěrová je absolventkou Školy Klinické Naturopatie a od roku 2016 provozuje svou vlastní praxi. I když je původní profesí „ajťák“, přírodní medicína je jí blízká už dlouho. Ráda vzpomíná na babičkovské rady, které leckdy zabraly mnohem lépe než tabletky od lékaře. Když se pak v dospělosti ozvaly zdravotní problémy, náhoda (?) ji zavedla do ordinace klinické naturopatky a tento obor jí učaroval. Hlavně proto, že naturopatie je založena na výsledcích vědeckého zkoumání a nejde tedy o žádné kouzlení. I když někdy výsledky naturopatických terapií jako kouzlo vypadají…


Úroveň: **
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie 

Cena: 3 490Kč / 159 €* včetně DPH
* úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny.

Možnost zakoupit také jako dárkový poukaz.

Místo konání: Praha (přesnou adresu obdrží účastníci emailem) 


Informace pro studenty Školy Klinické Naturopatie: Tento seminář patří mezi povinné semináře pro obor Klinická naturopatie. Doporučeno absolvovat nejdříve ve 2. ročníku. Seminář se vám započítá do studia jako 7 hodin kontaktní výuky.

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na seminare@skolanaturopatie.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.