Klinická diagnostika

Neděle 5. 3. 2023 – 9:00 – 18:00 (13:00 -14:00 přestávka na oběd)

Klinická diagnostika je praktický seminář, jehož cílem je seznámit účastníky nejen s antropometrickou diagnostikou běžně používanou v klinické praxi naturopatů a praktiků funkční medicíny. Správná diagnostika a odebrání přesné anamnézy klienta je základem pro následnou péči a vypracování protokolu a naturopatického postupu a zároveň pomáhá terapeutovi včas odhalit skryté obtíže.
Pro efektivní a bezpečné sestavení plánu na míru klientovi je také důležité porozumět významům měření a jejich zdravotním souvislostem. Diagnostika umožňuje detailně zhodnotit aktuální stav klienta a pozorovat jeho změny mezi jednotlivými konzultacemi a vývoj jeho stavu v závislosti na aplikaci naturopatického protokolu. Porovnání údajů pomáhá nejen motivaci klienta, ale také sledování efektivity aplikace naturopatického protokolu. 
Tento seminář se věnuje teorii i praxi přesné diagnostiky, účastníci všechny úkony klinické diagnostiky trénují ve skupinách pod vedením a dohledem lektora.

Znalosti a dovednosti získané na tomto semináři jsou nedílnou součástí moderní praxe nejen pro naturopaty, ale i pro nutriční terapeuty, výživové poradce a zdravotnické profese.

Pro získání komplexních znalostí z oblasti diagnostiky doporučujeme zájemcům absolvovat také seminář Pohledová diagnostika a příčiny nemoci, který se koná v neděli 19. 2. 2023.

Náplň semináře:

  • měření a význam váhy, výšky
  • měření a význam BMI
  • měření a význam obvodu pasu/boků
  • měření a význam oxymetrie (klidová, pohyb, polykání)
  • měření tlaku
  • měření pulsu
  • měření a význam bioimpedace
  • periferní smysly (chůze, monofilamentový test)
  • svalová síla (sezení, stoj, chůze)

V dopoledním i odpoledním bloku budeme dělat krátké přestávky dle potřeby.

Mgr. Karolína Kunftová

Lektorka: Mgr. Karolína Kunftová nejprve vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde ji nejvíce nadchla biologie a fyziologie člověka i botanika. V posledním roce studia si vybrala studijní pobyt v holandském Maastrichtu, kde se věnovala oboru Public Health and Health Management. Poté pracovala v oblasti fyzio-fitness a současně jako HR managerka v IT firmách. Až v roce 2016 objevila naturopatii a ta ji změnila život. Vystudovala dvoj-obor Klinická nutriční medicína a Západní fytoterapie na Škole Klinické Naturopatie. Od roku 2018 se věnuje své naturopatické praxi. Ráda se neustále vzdělává a experimentuje, aby mohla svým klientům i studentům být dobrou průvodkyní na cestě ke zdraví. Více informací naleznete na www.karolina-naturopatie.cz. V roce 2020 Karolína převzala kliniku Naturopathic Solutions v Praze a věnuje se také propagaci naturopatie na živo i na sociálních médiích..

Seminář je certifikovaný Školou Klinické Naturopatie. Po absolvování semináře účastníci obdrží emailem certifikát o jeho absolvování. 

Informace pro studenty Školy Klinické Naturopatie: Tento seminář patří mezi povinné semináře pro obor Klinická naturopatie. Doporučeno pro studenty všech ročníků. Seminář se Vám započítá do studia jako 8 hodin kontaktní výuky.

Úroveň: **
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie 

Cena3 490 Kč / 159 €* včetně DPH.
* úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny.


Možnost zakoupit také jako dárkový poukaz

Místo konání: Praha (přesnou adresu obdrží účastníci emailem) 

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na seminare@skolanaturopatie.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.