Fytodiagnostika s Ladislavem Křížem

Sobota 11.3.2023 10:00-17:00 (13:00 – 14:00 přestávka na oběd)

Fytodiagnostiku aneb rozpoznání chorob za pomocí bylin prozkoumáte do detailů v tomto unikátním semináři s Ladislavem Křížem. Ladislav Kříž je zatím poslední ze čtvrté generace bylinkářského rodu Křížů. Ukáže Vám, jak pomocí virgule a bylin sestavit bylinnou směs na míru pomáhající celostně řešit zdravotní problémy konkrétního člověka (např. kardiovaskulární, plicní, neurologické, imunologické a další).

Každý účastník si vyrobí svoji vlastní diagnostickou virguli a také obdrží skripta Materii Medicy s působením jednotlivých bylin.  

Program:

 • Předpoklady pro správnou diagnostiku, postupy, systém (biologie, fyziologie, psychologie, seznam a účinnost bylin apod.), ale také dovednosti a morální vlastnosti testujícího jako nezbytný předpoklad úspěšné diagnostiky.
 • Jaké prostředky, jaké techniky používat. Co se vše v diagnostice propojuje a co má být léčeno (co první, co následně).
 • Jaké lze použít diagnostické prostředky: virgule (materiál, velikost), na co má vliv druh materiálu, případně velikost virgule, co zachycuje kterou úroveň.
 • Testovací sada bylin (základní druhy, pomocné druhy).
 • Techniky – jak pracovat s virgulí – na co se ptát. Koho “můžu” testovat a navrhnout mu bylinnou směs.
 • Jaká je “konstrukce” bylinné směsi. Základní, primární byliny ve směsi. Synergie bylin.
 • Správná příprava bylinného čaje, odlišnosti přípravy (pro kořen, květ, stonek, list…).
 • Jak určit množství bylin do směsi, délku užívání, jak určit kdy čaj pít.
 • Je vhodné se věnovat kombinaci stravy a čaje z bylin?
 • Je vhodné doporučit užívat zároveň nějaké potravinové doplňky, vitaminy?
 • Kombinace forem léčení? Např. bylinná směs v čaji + homeopatie/tinktury, fyzioterapie, TCM aj.
 • Jak kontrolovat účinnost a působení čaje.
 • Zkušenost s vývojem a změnami zdraví a nemocí u léčených generací lidí.
 • Byliny pro obdobné druhy onemocnění dnes v porovnáním před lety? Vyskytují se dnes jiná onemocnění než před léty?

Tento seminář je úvodem do fytodiagnostiky. Pokračování tohoto kurzu s detailnějšími kazuistikami je naplánováno na podzim. O termínu vás budeme včas informovat. Pokračovací kurz bude otevřen pouze účastníkům úvodního kurzu.

Ladislav Kříž

Lektor: Ladislav Kříž své schopnosti podědil po tatínkovi, jež se léčitelstvím zabýval celý svůj život a který vytvořil pro svoji metodu i tento název: FYTODIAGNOSTIKA.
“Pradědeček František, který žil ve vesnici Hrobce přímo pod Řípem, ve svém krámku kromě běžného kupeckého zboží prodával i bylinky a měl schopnost diagnostikovat nemoci. Stejně tak jeho syn Ladislav, který velice dobře pracoval s virgulí. Ladislav vystudoval vojenskou školu a stal se zeměměřičem. Fytodiagnostiku bohužel praktikovat nestihl, protože v roce 1945 padl ve druhé světové válce. Mému otci Lubomírovi bylo devět let a do světa bylinek ho postupně zasvětil dědeček František. Táta se od 70. let začal věnovat fytodiagnostice a vytvořil pro svoji metodu i tento název. V té době pracoval jako geolog v podniku Geoindustra, který ho vyslal pracovně na Kubu. Při průzkumech terénu uplatňoval i schopnost práce s virgulí. Především ho tam ale čekalo setkání s dědou kubánského kolegy, který byl šaman. Na hlavě roztrhaný slamák, v puse doutník. Vyzařoval hluboký klid a poznání. Uměl sotva číst a psát, neměl nic, člověk by ho považoval za chudáka, ale přitom měl obrovské vnitřní bohatství. O bylinách věděl úplně všechno a otce nesmírně obohatil. Tatínek poznal, že každý kraj má své specifické byliny a začal studovat i ty latinskoamerické. Po návratu z Kuby se do studia fytodiagnostiky ponořil ještě hlouběji a významně ji rozvinul do dnešní podoby. Co se naučil, v průběhu let předal mně a mému o dva roky staršímu bratru Robertovi. A my se tuto fytodiagnostiku budeme společně učit.”

Seminář je certifikovaný Školou Klinické Naturopatie. Po absolvování semináře účastníci obdrží emailem certifikát o jeho absolvování.

Informace pro studenty Školy KN: Tento seminář patří mezi volitelné semináře pro všechny obory. Doporučeno pro studenty všech ročníků. Seminář se vám započítá do studia jako 6 hodin kontaktní výuky.

Cena4 290 Kč / 193 €* včetně DPH
* úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny.

Možnost zakoupit také jako dárkový poukaz.

Úroveň: *
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie 

Místo konání: Praha (přesnou adresu obdrží účastníci emailem)Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na seminare@skolanaturopatie.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.