Filozofie, principy a teorie naturopatie

Sobota 21. 1. 2023 10:00 – 18:00 hod (12:30 -13:30 přestávka na oběd)

“Naturopatie je léčebná věda, využívající vlastností přírodních sil, vody, vzduchu, slunečního světla, síly země, cvičení, odpočinku, správné stravy, různých druhů mechanických terapií a duševní a morální rovnováhy.” – Benedict Lust

V tomto semináři Vám představíme počátky naturopatické profese, jejíž kořeny sahají až k Hippokratovi. Společně projdeme časovou osu od roku 460 př.n.l. až do současnosti a představíme si slavné myslitele a lékaře, kteří naturopatii propagovali a využívali. Prozkoumáme tradiční filozofie a principy, které jsou nedílnou součástí této profese. Představíme si možné přístupy k léčbě člověka, naturopatické modality včetně jejich správné aplikace, a ukážeme si propojenost jednotlivých druhů léčebných postupů s tzv. evidence based medicine (medicínou založenou na důkazech).

Program semináře:

  • Historie naturopatické profese – časová osa
  • Významné osobnosti
  • Principy naturopatie
  • Filozofie naturopatie
  • Teorie a přístupy naturopatie k řešení nerovnováhy organismu
  • Naturopatické modality a jejich efektivní aplikace
  • Naturopatická profese v současnosti a EBM (Evidence-based medicine – medicína založená na důkazech)

V dopoledním i odpoledním bloku budeme dělat krátké přestávky dle potřeby.


Mgr. Pavla Hájková

Lektor:  Mgr. Pavla Hájková – vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde poté tři roky pokračovala v doktorském studiu se zaměřením na výživu a přírodní medicínu v tzv. rozvojových zemích. Její pohled na výživu a zdraví člověka formovaly pracovní pobyty v jižní Francii a v západoafrické Ghaně, kde se podílela na projektech komunitního rozvoje. Zájem o přírodní medicínu a celostní přístup ke zdraví ji přivedl do Školy klinické naturopatie v Praze, kde absolvovala obory klinická nutriční medicína a západní fytoterapie. Od roku 2015 vede na Uherskohradišťsku vlastní privátní praxi Přirozeně ke zdraví (www.prirozenekezdravi.cz). Specializuje se zejména na výživový koučink, aplikaci léčebné výživy a individuální fytoterapie při zdravotních potížích a jako maminka tří malých dětí také na naturopatickou péči o matku a dítě. Věnuje se přednáškové činnosti a lektorství ve výživě a zdravém životním stylu a se Školou Klinické Naturopatie spolupracuje taktéž na psaní studijních skript.

Seminář je certifikovaný Školou Klinické Naturopatie. Po absolvování semináře účastníci obdrží emailem certifikát o jeho absolvování.

Zpětná vazba z minulých ročníků:
“Vzhledem k tématu filozofie byl seminář plně vyhovující, začínám se seznamovat s myšlenkou Naturopatie a jsem nadšená, určitě se přihlásím na další semináře. ” – Jarmila F.

Úroveň: *
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie 


Informace pro studenty Školy Klinické Naturopatie: Tento seminář patří mezi povinné semináře pro všechny studenty oboru Klinická naturopatie. Doporučujeme absolvovat v 1.ročníku. Seminář se Vám započítá do studia jako 7 hodin kontaktní výuky.

Cena1 990 Kč / 95 €* včetně DPH.
* úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny.


Možnost zakoupit také jako dárkový poukaz.

Místo konání: V Praze (přesnou adresu obdrží účastníci emailem).


Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.