Feng Shui – harmonický přístup k bydlení a životu

Sobota – 1. 4. 2023 – 10:00 – 18:00 hod. (přestávka na oběd 13:00 – 14:00)
Neděle – 2. 4. 2023 – 9:00 – 17:00 hod. (přestávka na oběd 12:30 – 13:30)

Barvy, tvary, materiály, okolní uspořádání, umístění domu – co všechno v místě,  kde dlouhodobě přebýváme či pracujeme, má na nás vliv? A jaký? Jak si příjemně a harmonicky uspořádat naše bezprostřední okolí, aby pro nás bylo zdrojem klidu a pozitivní energie? Seminář seznamuje se starým čínským uměním Feng Shui  a možnostmi jeho aplikace pro náš život, osobní či pracovní prostory.

Staré čínské umění Feng Shui nám pomáhá nalézat životní harmonii přes prostor, ve kterém dlouhodobě pobýváme. V dnešní době většinu svého času trávíme uvnitř staveb, v místnostech,  jejichž uspořádání a zařízení má na nás a na to jak se cítíme, na naše zdraví, výkony a spokojenost bezprostřední vliv. Tento seminář  nám pomůže odhalit jaký přesah do našeho života uspořádání okolního prostoru má, nastíní možnosti a cesty k nastolení harmonie a řešení disharmonie v něm. Seznámíme se se zdroji tohoto hlubokého učení, s pojmy jako je Qi, Jin a Jang, 5 Elementů, vysvětlíme si jaké jsou aspekty vhodného umístění stavby domu na pozemku a vlivy okolí z něho vyplývající (5 zvířat).

Podíváme se na souvztažnost prostoru, světových stran a životních témat (BaGua), řekneme si mnoho o barvách, tvarech a vhodných materiálech pro naše bydlení a budeme se věnovat harmonickému zařizovaní místností v souladu s Feng Shui. Nahlédneme na osobním potenciál každého z nás, tzv. Ming Kwa a mnoho dalšího. Ačkoliv je Feng Shui velmi rozsáhlé a hluboké učení, seminář je sestaven tak, aby si  každý z účastníků odnesl řadu praktických poznatků, které si může sám aplikovat ve svém prostoru a životě. Seminář je vhodný pro podporu osobního růstu a nevyžaduje žádné předchozí vzdělání v tomto či příbuzném oboru.

S sebou si vezměte blok na zápisky a psací potřeby pro vytvoření vlastních záznamů ze semináře (zápis informací a jednoduché nákresy). Seminář je postaven na tradičním přístupu Feng Shui, tj. ústním předání.

Michaela Fučíková

Lektor: Michaela Fučíková, poradce Feng Shui, odborný aromaterapeut „V r. 2008 jsem absolvovala Českou školu Feng Shui pod vedením Ing.arch. Otakara Chocholy a Feng Shui se stalo pevnou a neoddělitelnou součástí mého života. Dnes mám za sebou desítky zhotovených rozborů soukromého bydlení či prostorů k podnikání a seminářů na toto téma. Feng Shui mi přineslo odpovědi na mnoho otázek, které jsem si nejprve kladla pouze ve spojitosti se stavbou našeho rodinného domu, ale ve skutečnosti mi odkrylo o mnoho více, rozšířilo mé poznání a stalo se zásadní pro celkový rozvoj mé vlastní osobnosti. Mnoho z toho mohu dnes předávat svým klientům a stát se tak jejich průvodcem na jejich cestě k nalézání harmonie. Umění a principy Feng Shui mi vždy pomáhaly chápat také témata svých klientů v aromaterapii ve větší hloubce a sounáležitostech. Jedno čínské přísloví praví: Nemůžeš-li se uzdravit, podívej se, jak bydlíš . Já sama bych dodala – vždy se dívej, jak bydlíš, je to pro tebe důležité. Nelze vše, co je na Feng Shui krásné a důležité, vměstnat do několika vět a pouze do dvou dní, ale pokud si chcete do svých životů a životních prostor vnést více harmonie, necítíte se ve svém prostoru k bydlení či k práci dobře, třeba jste unaveni, špatně spíte či si přejete zařizovat svůj domov v hlubších osobních návaznostech a propojení, ne jen tím, „co se právě nosí“, řešíte nějaká životní či zdravotní témata, možná vám Feng Shui může nabídnout své odpovědi. I malé krůčky, které uděláme směrem k vyváženému a harmonickému životu, jsou ve skutečnosti velké.“

Úroveň:*
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie 

Informace pro studenty Školy Klinické Naturopatie: Tento seminář se Vám započítá do studia jako 14 hodin kontaktní výuky.

Cena4 490 Kč / 201 €* včetně DPH.
* úhradu je možné provést pouze v českých korunách nebo eurech, cena v eurech zahrnuje kurzový rozdíl a poplatek za převod měny.

Možnost zakoupit také jako dárkový poukaz.

Místo konání: Praha (přesnou adresu obdrží účastníci emailem) 

Líbí se vám tento seminář ? Mohli by vás také zajímat tyto víkendové semináře: Kurz REIKI prvního stupně anebo Health Coaching.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na seminare@skolanaturopatie.cz

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.