Nutrigenomický seminář: 4 genetické testy ZDARMA, s Kateřinou Boesenberg ND a Mgr. Soňou Talacko, PhD.

Třídenní seminář: pátek 9.6. až neděle 11.6.2023

V rámci třídenního certifikovaného nutrigenomického semináře získáte ZDARMA 4 genetické testy (DNA Health, DNA Diet, DNA Mind, DNA Resilience) pro jednu osobu v hodnotě €429.

Nastavení optimální výživy je pro snížení vzniku civilizačních chorob, pevné zdraví a dlouhověkost nezbytné. Strava a zdravý životní styl jsou klíčovými faktory určujícími stabilitu genomu, protože ovlivňují všechny relevantní dráhy: příjem karcinogenů z potravy, biotransformaci, opravu a syntézu DNA i buněčnou apoptózu. Současná výživová doporučení týkající se vitaminů a minerálů jsou založena především na prevenci onemocnění způsobených jejich nedostatkem. Avšak jelikož jsou civilizační choroby částečně způsobeny poškozením DNA, je logické, že bychom měli svou pozornost zaměřit na stanovení optimálních dávek klíčových minerálů a vitaminů předcházejících nestabilitě genomu. Jedinci s genetickými polymorfismy mají pozměněnou biologickou dostupnost určitých mikroživin i schopnost specifických klíčových enzymů využívat kofaktorové mikroživiny, což v nesprávném prostředí může vést ke vzniku onemocnění.

V tomto třídenním semináři se zaměříme na oblasti nezbytné pro udržení zdraví a prevenci civilizačních chorob – oxidaci, zánět, inzulinovou rezistenci, metabolismus lipidů, kostní metabolismus, methylaci atd., a též na konkrétní stravovací doporučení pro úbytek váhy, a dále pak na nutrigenomiku zdraví nervového systému a odolnost organismu.

Součástí tohoto semináře je proškolení v interpretaci 4 genetických testů (DNA Health, DNA Diet, DNA Mind, DNA Resilience).
Po ukončení tohoto semináře obdržíte certifikát společnosti Nordic Laboratories opravňující k interpretaci nutrigenomických testů pro vaše klienty.*

*Seminář je určený odborné veřejnosti.

Genetické testy:

DNA Health

DNA Health je určen těm, kteří chtějí porozumět individuálnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza pokrývá všechny hlavní zdravotní aspekty a poskytuje zároveň jasnou interpretaci odpovědí pro zdravý životní styl.

DNA Health nově testuje 47 genů rozložených napříč devíti oblastmi, které zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví:

 1. Metabolismus cholesterolu: geny ovlivňující do jaké míry tělo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin, které jsou důležité pro cholesterol a jeho distribuci, tudíž hrají roli při vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
 2. B-vitaminy/Metylace: geny, které řídí metylaci – opravují a vytvářejí nové buňky a DNA.
 3. Proces detoxikace: geny určující kvalitu 1. a 2. detoxikační fáze. Tyto fáze jsou důležité v biologických procesech zodpovídajících za vyloučení a exkreci odpadních látek a toxinů.
 4. Zánět: geny, které ovlivňují zánětlivou odpověď těla, včetně míry produkce zánětlivých sloučenin. Pokud je zánětlivá úroveň vysoká, hrozí riziko vzniku různých civilizačních onemocnění.
 5. Antioxidační status: geny, stimulující vlastní produkci antioxidantů. Nízká produkce může způsobovat vysokou úroveň oxidativního stresu, zánět a hromadění toxinů v těle.
 6. Zdraví kostí: geny ovlivňující schopnost těla absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajišťující silné kostní tkáně.
 7. Inzulinová rezistence: geny ovlivňující citlivost těla na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.
 8. Citlivost na potravinové složky: geny ovlivňující efektivitu laktázy a vrozenou citlivost na lepek.
 9. Metabolismus vitaminů: geny ovlivňující schopnost metabolismu a zapracování vitaminů do buněčných procesů a jejich využití.

DNA Diet

DNA Diet byla vytvořena pro klienty, kteří mají trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením své váhy. Test je doporučován speciálně lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě nebo tuší, že mohou mít genetické predispozice k obezitě.

DNA Diet testuje 20 genových variací působících na metabolismus, spalování, hlad a regulaci nasycení, inzulinovou citlivost a zánět. Na základě výsledku tohoto testu je možno vypracovat doporučení pro zdravé stravování, cvičení a celkovou změnu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost uchovávat a spalovat tuk. Individuální analýzou výsledků DNA Diet je možné doporučit nejlepší možný způsob stravování.

DNA Mind

DNA Mind testuje 30 genových variací zapojených do klíčových biologických drah serotoninu, dopaminu, zánětu či metylace, u kterých bylo prokázáno, že významně souvisí s duševním zdravím a poskytuje personalizované stravovací, lifestylová a nutriceutická doporučení včetně cenného klinického náhledu.

Tento test je vhodný pro ty, kteří mají obavy z rodinné anamnézy nebo osobně trpí určitými problémy spojenými se závislostí, kognitivním poklesem či poruchami nálad. DNA Mind je také cenným partnerem DNA Health pro klienty, jejichž cílem je zlepšit dlouhověkost a své návyky pomocí cíleného přístupu ke stravě, životnímu stylu a výživovým doplňkům.

DNA Mind analyzuje pouze geny, u kterých bylo prokázáno, že mají významnou souvislost s klíčovými poruchami duševního zdraví (neurodegenerativní poruchy, poruchy nálad a závislosti). Absolvování tohoto testu vám pomůže porozumět environmentálním faktorům, které přispívají k rizikům rozvoje poruch duševního zdraví, a tomu, jak se vyhnout vzniku řady neurologických poruch.

Výsledky DNA Mind poskytují:

 • Určení síly vlivu jakýchkoli genetických variant
 • Vysvětlení jejich vlivu na konkrétní biochemickou oblast
 • Vysvětlení vlivu každé oblasti na duševní zdraví

DNA Resilience

Odolnost je schopnost rychle se zotavit z krize a určuje naši schopnost prospívat za nepříznivých podmínek. Výzkumy nám nově ukazují, že odolnost má silný genetický podtext – je dědičná.

DNA Resilience se zabývá sedmi specifickými oblastmi, které jsou základem naší odolnosti a poskytuje cenný pohled na to, jak můžeme tyto oblasti optimalizovat a zvýšit svou odolnost pomocí personalizované stravy, nutraceutik, pohybu a úpravy životního stylu.

Cílem DNA Resilience je pomoci identifikovat silné a slabé stránky jedince a doporučit personalizovanou intervenci, která pomůže zlepšit odolnost a zdravotní výkonnost.

DNA Resilience je genetický test zaměřený na jedince, kteří chtějí:

 • vést efektivněji (v podnikání, sportu a životě)
 • zvládat lépe stresové a jinak náročné okolnosti
 • zlepšit své duševní, emocionální a fyzické zdraví
 • naplno využít svůj potenciál.

Tento seminář je pořádán ve spolupráci s Nordic Laboratories a DNAlysis – předními specialisty v DNA nutrigenomice.

Přednášející: Mgr. Soňa Talacko, PhD. a Kateřina Boesenberg, ND


Časy výuky: pátek – neděle 9:00 – 17:30 hod.

Cena: 365 EUR (+ poštovné za dopravení vzorku do laboratoře, cca 10-15 EUR)

Seminář je veden v českém jazyce.

V ceně třídenního certifikovaného nutrigenomického semináře jsou 4 genetické testy (DNA Health, DNA Diet, DNA Mind, DNA Resilience) pro jednu osobu v hodnotě 429 EUR.

Testovací sady Vám budou doručeny firmou DHL Express po přihlášení a zaplacení semináře.
V případě zájmu o interpretaci výsledků Vašich genetických testů v rámci semináře, doporučujeme odeslat vzorky k testování nejpozději 5.5.2023. Seminář je možné absolvovat i v případě pozdějšího přihlášení. Pokud nebudete mít vlastní výsledky, dostanete vzorový dokument s výsledky, na němž se naučíte testy interpretovat.


Přihlášení probíhá na stránkách společnosti Nordic Laboratories.
Registrační formulář je pouze v angličtině, v případě potíží s přihlášením kontaktujte českou podporu Nordic na emailu czech@nordicgroup.eu nebo tel. č. 702 145 165. Po zaregistrování a zaplacení Vám bude společností DHL doručena testovací sada (kit) pro odběr vzorku (kapek kapilární krve z prstu). Emailem Vám včas před začátkem semináře pošleme veškeré potřebné organizační informace.

Úroveň: ***
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie

Místo konání: Praha (přesnou adresu obdrží účastníci emailem)

Informace pro studenty Školy KN: Tento seminář patří mezi volitelné semináře. Doporučeno nejdříve od 2. ročníku. Seminář se vám započítá do studia jako 21 hodin kontaktní výuky.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás na seminare@skolanaturopatie.cz.