Nutrigenomický seminář – 3 genetické testy ZDARMA

Víkendový seminář
29. 2. až 1. 3. 2020

V rámci dvoudenního certifikovaného nutrigenomického semináře získáte zdarma 3 genetické testy (DNA Health, DNA Diet, DNA Sport) pro jednu osobu v hodnotě 395 EUR.

Nastavení optimální výživy je pro snížení vzniku civilizačních chorob, pevné zdraví a dlouhověkost nezbytné. Strava a zdravý životní styl jsou klíčovými faktory určujícími stabilitu genomu, protože ovlivňují všechny relevantní dráhy: příjem karcinogenů z potravy, biotransformaci, opravu a syntézu DNA i buněčnou apoptózu. Současná výživová doporučení týkající se vitaminů a minerálů jsou založena především na prevenci onemocnění způsobených jejich nedostatkem. Avšak jelikož jsou civilizační choroby částečně způsobeny poškozením DNA, je logické, že bychom měli svou pozornost zaměřit na stanovení optimálních dávek klíčových minerálů a vitaminů předcházející nestabilitě genomu. Jedinci s genetickými polymorfismy mají pozměněnou biologickou dostupnost určitých mikroživin i vztah specifických klíčových enzymů ke svým kofaktorům mikroživin, což v nesprávném prostředí může vést ke vzniku onemocnění.

V tomto dvoudenním semináři se zaměříme na oblasti nezbytné pro udržení zdraví a prevenci civilizačních chorob – oxidaci, zánět, inzulinovou rezistenci, metabolismus lipidů, kostní metabolismus, methylaci atd., a též na konkrétní stravovací doporučení pro úbytek váhy a nutrigenomiku sportovního výkonu.

Součástí dvoudenního nutrigenomického semináře je proškolení v interpretaci 3 genetických testů (DNA Health, DNA Diet, DNA Sport).
Po ukončení tohoto semináře obdržíte certifikát společnosti Nordic Laboratories opravňující k interpretaci nutrigenomických testů pro vaše klienty.*

*Seminář je určený odborné veřejnosti – oprávnění k interpretaci testů klientům mohou získat pouze osoby se vzděláním výživového poradce/specialisty, nutričního terapeuta, naturopata či lékaře.

Genetické testy:

DNA Health
DNA Health je určen těm, kteří chtějí porozumět vlastnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a léčbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza pokrývá všechny hlavní zdravotní aspekty a poskytuje zároveň jasnou interpretaci odpovědí pro zdravý životní styl.

DNA Health testuje 28 genů rozložených napříč sedmi oblastmi, které zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví:

  1. Metabolismus cholesterolu: geny, které ovlivňují míru, s jakou tělo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin, které jsou důležité pro cholesterol a jeho distribuci, tudíž hrají roli při vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
  2. B-vitaminy/Metylace: geny, které řídí metylaci – opravují a vytvářejí nové buňky a DNA
  3. Proces detoxikace: geny určující kvalitu 1. a 2. detoxikační fáze. Tyto fáze jsou důležité v biologických procesech zodpovídajících za vyloučení a exkreci odpadních látek a toxinů.
  4. Zánět: geny, které ovlivňují zánětlivou odpověď těla, včetně míry produkce zánětlivých sloučenin. Pokud je zánětlivá úroveň vysoká, hrozí riziko vzniku různých civilizačních onemocnění.
  5. Antioxidační status: geny, stimulující vlastní produkci antioxidantů. Nízká produkce může způsobovat vysokou úroveň oxidativního stresu, zánět a hromadění toxinů v těle.
  6. Zdraví kostí: geny ovlivňující schopnost těla absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajišťující silné kostní tkáně.
  7. Inzulinová rezistence: geny ovlivňující citlivost těla na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.

DNA Diet
DNA Diet byla vytvořena pro klienty, kteří mají trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením své váhy. Test je doporučován speciálně lidem, kteří trpí nadváhou dlouhodobě nebo tuší, že mohou mít genetické predispozice k obezitě.

DNA Diet testuje 13 genových variací, působících na metabolismus, spalování, hlad a regulaci nasycení, inzulinovou citlivost a zánět. Na základě výsledku tohoto testu je možno vypracovat doporučení pro zdravé stravování, cvičení a celkovou změnu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost uchovávat a spalovat tuk. Individuální analýzou výsledků DNA Diet je možné doporučit nejlepší možný způsob stravování.

DNA Sport
DNA Sport cílí jak na vrcholové, tak na rekreační sportovce, kteří chtějí vytěžit maximum z tréninkového úsilí. Test cílí na oblast zatížení měkkých tkání, výkonu, schopnosti regenerace a nastavení správného tréninkového programu pro optimální výsledky. Testuje se 19 genů.

Faktory výkonu DNA Sport:

  1. Síla a vytrvalost: test genů, kódujících fyziologické faktory, jako oběhový a kardiovaskulární výkon, tlak krve, srdeční a plicní kapacita, svalová síla a adaptace na trénink.
  2. Patologie měkkých tkání: odhaluje genetické změny, které zvyšují pravděpodobnost zranění měkkých tkání, vazů a pojivových tkání.
  3. Doba zotavení: testy genů, které působí na sportovcovu predispozici k zánětům, volným radikálům a oxidativnímu stresu.

Tento seminář je pořádán ve spolupráci s Nordic Laboratories a DNAlysis – předními specialisty v DNA nutrigenomice.

Přednášející: Mgr. Soňa Talacko, PhD. a Kateřina Boesenberg, ND

Čas: sobota i neděle 9:00 – 17:30

Seminář je veden v českém jazyce.

Cena: 295 EUR (+ poštovné za dopravení vzorku do laboratoře)

V ceně dvoudenního certifikovaného nutrigenomického semináře jsou 3 genetické testy (DNA Health, DNA Diet, DNA Sport) pro jednu osobu v hodnotě 395 EUR.
Testovací sady Vám budou doručeny po přihlášení a zaplacení semináře.
V případě zájmu o interpretaci výsledků Vašich genetických testů v rámci semináře, doporučujeme odeslat vzorky k testování nejpozději 27. 1. 2020. Seminář je možné absolvovat i v případě přihlášení později, pokud nebudete mít vlastní výsledky, dostanete vzorový dokument s výsledky, na němž se naučíte testy interpretovat a svůj vlastní výsledek si pak zvládnete interpretovat po semináři sami.

Úroveň: ***
Stupně úrovní:
* odborná znalost není nutná
** předpokládá se základní porozumění termínům anatomie, fyziologie či biochemie
*** předpokládá se znalost termínů anatomie, fyziologie či biochemie

Místo konání: Praha 1 (přesnou adresu obdrží účastníci emailem)

Informace pro studenty Školy KN: Tento seminář patří mezi volitelné semináře. Doporučeno pro studenty 2. až 4. ročníku. Seminář se vám započítá do studia jako 14 hodin kontaktní výuky.

Přihlášku naleznete přímo na webu společnosti Nordic Laboratories ZDE.
Přihlášení probíhá formu zakoupení “produktu” (semináře) na e-shopu.
Pro “Kit status” zvolte “Please send kit to patient” (aby Vám byla doručena testovací sada k odebrání vzorku).
Registrační formulář je pouze v angličtině, v případě potíží s přihlášením nás kontaktujte na emailu info@skolanaturopatie.cz nebo tel. č. 723 285 842. Po zaregistrování a zaplacení Vám budou poštovně doručeny testovací sady. Emailem Vám včas před začátkem semináře pošleme veškeré potřebné organizační informace.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Pro otevření semináře musí být naplněna minimální kapacita.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás na info@skolanaturopatie.cz nebo zavolejte na 723 285 842.